Orijinal Araştırma

Unilateral Crowe Tip IV Kalça Displazisinde Total Kalça Artroplasti Uygulaması Klinik Sonuçları

10.4274/jarem.galenos.2020.3864

  • Mehmet Özbey Büyükkuşcu
  • Muhammed Bilal Kürk
  • Yakup Alpay
  • Seçkin Basılgan
  • Hakan Başar

Gönderim Tarihi: 18.10.2020 Kabul Tarihi: 13.12.2020 J Acad Res Med 2021;11(1):5-10

Amaç:

Tek taraflı Crowe tip IV kalça displazisinde femoral kısaltma osteotomili sementsiz total kalça artroplastisi (TKA) uygulamasının klinik sonuçlarını araştırmaktır.

Yöntemler:

Ocak 2005 ile Mart 2016 yılları arasında Crowe tip IV gelişimsel kalça displazisi tanısıyla femoral kısaltma osteotomili TKA yapılan 57 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Fonksiyonel sonuçları değerlendirmek icin Harris hip score ve Western Ontario ve McMaster Osteoartrit indeksi kullanıldı. Majör komplikasyonlar değerlendirildi. Abdüksiyon fonksiyonu ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası Trendelenburg işareti ile değerlendirildi. Tüm hastaların ameliyat öncesi ve sonrası bacak boy eşitsizlikleri ölçüldü.

Bulgular:

En az 2 yıl takibe sahip hastaların, ortalama takip süresi 47,8 aydı. Ameliyat öncesi tüm hastalarda pozitif olan Trendelenburg işareti, son kontrollerde 3 hastada (%5,2) pozitifti. Ameliyat öncesi ortalama bacak eşitsizligi 6,9±2,4 cm iken, ameliyat sonrası ortalama 1,3±0,3 cm’ye düştü. Son kontrolde 5 hastada (%8,7) bacak boy eşitsizliği (TKA yapılan tarafın daha uzun olduğundan şikayetçiydiler) şikayeti vardı. Hastaların son kontrollerinde fonksiyonel skorları, ameliyat öncesi döneme göre istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdi.

Sonuç:

Tek taraflı Crowe tip IV kalça displazili hastalarda çimentosuz TKA uygulamasının tatmin edici klinik sonuçları vardır. Ağrıyı hafifletmek, fonksiyonel skorları ve yaşam kalitesini iyileştirmek için TKA en iyi tedavi seçeneğidir. Komplikasyon oranı yüksek olmakla birlikte ek müdahale veya sadece gözlemle bu sorunlar tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel kalça displazisi, total kalça artroplastisi, femoral kısaltma osteotomisi, bacak boy eşitsizliği

Tam Metin (İngilizce)