ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Kifoplasti sonrası gelişen nadir ve beklenmeyen bir komplikasyon; Spinal subdural kanamaya ait olgu sunumu
1 Istanbul Rumeli University, Neurosurgery, İstanbul, Türkiye  
2 Gaziosmanpaşa Taksim Traning and Research Hospital, Neurosurgery, İstanbul, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2018.2180
Anahtar Kelimeler: Polymetilakrilat, Subdural hematom, Kifoplasti, İntraspinal hemoraji polymethylmethacrylate cement, subdural hemorrhage, kyphoplasty, intraspinal hemorrhage
Özet

Vertebra kırığı tedavisinde kifoplasti en masum tedavi modalitesi olarak görünmektedir fakat kifoplasti enjeksiyonu sonrası vertebral alanda artan venöz basınç artışı ciddi komplikasyonlara da neden olabilir. Amaç; Perkütan balon kifoplastidan altı saat sonra gelişen geç başlangıçlı spinal subdural hematom olgusunu paylaşmak. Olgu; 58 yaşında kadın hastaya akut lomber ikinci vertebra kırığı tanısı ile Kifoplasti yapıldı. Altı saat sonra, geç başlangıçlı nörolojik defisit ve ayak ağrısı gelişti. Acil lomber MR çekildi. Lomber MRda intraspinal kanama saptandı ve spinal subdural hematom boşaltılması operasyonu yapıldı. Sonuç; Kifoplasti sonrası artan venöz basınca bağlı rüptüre olan venöz yapıların spinal subdural-epidural hematoma neden olabileceği düşünülmektedir. Bu hematomlar hızlı bir şekilde boşaltılmalıdır, aksi halde kalıcı nörolojik komplikasyon gelişebilir.


Cite this article as
: Kaplan N, Akyuva Y, Guven G. A Rare and Unusual Complication of Kyphoplasty; A Case Report of Spinal Subdural Hemorrhage. JAREM 2018; DOI: 10.5152/jarem.2018.2180

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.12.2018