Journal of Academic Research in Medicine
Letter to the Editor

The Mean Platelet Volume may not be Increased in Patients with Compensated Heart Failure

1.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

2.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

JAREM 2018; 8: 207-209
DOI: 10.5152/jarem.2018.2153
Read: 950 Downloads: 112 Published: 22 July 2019
TURKISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3