Journal of Academic Research in Medicine
Derleme

Prostatektomi Sonrası Üriner İnkontinans

1.

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

2.

Department of Urology, Faculty of Medicine, Erzincan University, Erzincan, Turkey

3.

Gaziosmanpaşa Taksim Emergency Training and Research Hospital, Urology, İstanbul, Turkey

JAREM 2012; 2: 96-100
DOI: 10.5152/jarem.2012.23
Okunma: 168 İndirilme: 7 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Benign ya da malign hastalıklar için yapılan prostatektomi sonrasında inkontinans gelişmesi en korkulan komplikasyonlardandır. Benign nedenlerle prostatektomi uygulanan hastalarda post operatif üriner inkontinans nadir iken, radikal prostatektomi sonrasında daha yüksek oranlarda görülür. Bu komplikasyon, hastanın yaşam kalitesini önemli derecede etkilemektedir. Prostatektomi sonrası oluşan idrar kaçırma tedavisinde; konservatif yöntemlerden, invaziv girişimlere kadar değişen farklı yöntemler kullanılır. Sling ve artifisyel üriner sfinkter (AÜS) operasyonları bu amaçla en sık kullanılan cerrahi tedavi yöntemlerdir. Sling yöntemleri, AÜS’e göre operasyon sonrası enfeksiyon ve üretral erozyon gibi komplikasyonları açısından düşük risk taşımaktadır. Şiddetli inkontinansta AÜS, günümüzde standart tedavi seçeneği sayılsa da, erkek sling materyallerindeki gelişmeler, ciddi inkontinans vakalarında da sling yöntemlerinin öne çıkacağını göstermektedir. Bu çalışmada prostatektomi sonrası idrar kaçırma ve tedavi yöntemleri güncel bilgiler eşliğinde değerlendirildi.

Ekler
ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3