Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Kontinansı Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Analizi

1.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

JAREM 2017; 7: 21-25
DOI: 10.5152/jarem.2017.1178
Okunma: 846 İndirilme: 90 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Bu çalışma ile prostat kanseri nedeniyle robot yardımlı radikal prostatektomi yapılan hastalarda kontinansı etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.

 

Yöntemler: Ağustos 2009 - Ocak 2014 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde prostat kanseri nedeniyle Robot yardımlı laparaskopik radikal prostatektomi uygulanan 385 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.

 

Bulgular: Preop Uluslararası Erektil İşlev İndexi (IIEF) skoru ≥22 olanlar ile D’Amico sınıflamasına göre düşük riskli hastalarda 12.aydaki kontinans oranı istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p<0,05). Üçüncü aydaki değerlendirmede klasik interfasyal teknik, klasik intrafasyal teknik ve fasya koruyucu intrafasyal teknik uygulanan hastaların klasik ekstrafasyal teknik uygulanan hastalara göre kontinans oranı istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p<0,05). Sinir koruyucu cerrahi yapılan hastalar ile sinir koruyucu cerrahi yapılmayan hastalar karşılaştırıldığında sinir koruyucu cerrahi yapılan hastalarda kontinans oranı istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p<0,05).

 

Sonuç: Biz erken ve geç kontinansın geri kazanılmasında klasik intrafasyal ve fasya koruyucu intrafasyal tekniğin önemli olduğunu saptadık. Bununla birlikte geç kontinansın geri kazanılmasında, hastaların preop IIEF skorunun yüksek olmasının ve D’Amico sınıflamasına göre düşük risk grubunda olmasının önemli olduğunu saptadık.

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3