Özgün Araştırma

Metabolik Sendromlu Hastalarda Tiroid Hormonları Fonksiyon Bozuklukları

10.5152/jarem.2014.445

 • Hatice Yücel
 • Aslan Çelebi
 • Gökalp Kurthan Avlağı
 • Banu İlk Böyük
 • Müjgan Gürler
 • Hande Atalay
 • Bahar Yalçın
 • Murat Altay
 • Şerife Değirmencioğlu
 • Muhammet Ateş
 • İsmail Ekizoğlu

Gönderim Tarihi: 27.12.2013 Kabul Tarihi: 21.07.2014 J Acad Res Med 2014;4(3):102-107

Amaç:

Bu çalışma, dahiliye polikliniğine başvuran metabolik sendromu olan kadın hastalarda tiroid hormonu fonksiyonu bozukluğunun sıklığını araştırmak üzere yapıldı.

Yöntemler:

Çalışma, dahiliye polikliniğine Temmuz 2009-Mart 2010 tarihleri arasında başvuran 161 kadın hasta ile prospektif olarak yapıldı. Hastaların 100 tanesi metabolik sendromlu olup, 61 tanesi kontrol grubundaydı.

Bulgular:

Metabolik sendromlu hastalarda tiroid stimülan hormon (TSH) değeri yüksek olanların oranı %13 iken, bu oran kontrol grubunda %0 olarak saptandı. Metabolik sendromlu hastalarda TSH yüksekliği kontrol grubuna göre 8,96 kat artmış bulundu. FT4 değeri ise metabolik sendromlu hastaların %10’nunda düşük bulunurken, kontrol grubunda bu oran %0 olarak saptandı.

Sonuç:

Metabolik sendromlu hastalarda TSH değeri normal şahıslara göre daha yüksek saptanmıştır. Metabolik sendrom olduğu bilinen hastalarda tiroid hormon düzeylerinin de beraberinde değerlendirilmesi ve gerekirse hormon tedavisine başlamak önem kazanmaktadır. (JAREM 2014; 4: 102-7)

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, tiroid hormon disfonksiyonları, insülin direnci