Olgu Sunumu

Popliteal Bölgedeki Ağrının Farklı Bir Sebebi: Atipik Yerleşimli Tibial Osteokondrom (Vaka Sunumu)

10.5152/jarem.2014.467

  • Baran Kömür
  • Barış Yılmaz
  • Serhat Mutlu
  • Harun Mutlu
  • Evren Atay
  • Ahmet Aydın Kömür
  • Nurettin Heybeli

Gönderim Tarihi: 26.01.2014 Kabul Tarihi: 05.03.2014 J Acad Res Med 2014;4(3):128-131

Osteokondromlar en sık görülen benign kemik tümörlerindendir. Yüksek olasılıkla diz çevresinde görülür, ancak klasik olarak popliteal bölgede yer almaz. Bu makalede eklem içi olmayan ve tibia posterior-proksimalinde, popliteal bölgenin inferiorunda lokalize bir osteokondrom vakası sunuyoruz. Ağrılı popliteal bölgenin değerlendirilmesinde farklı etiyolojilerin gözönünde bulundurulması gerekmektedir. (JAREM 2014; 4: 128-31)

Anahtar Kelimeler: Osteokondrom, popliteal bölge, benign kemik tümörleri