Orijinal Araştırma

Sinüs Timpani İnvazyonu Olan ve Olmayan Kolesteatoma Hastalarında Klinik Özelliklerin ve İntraoperatif Bulguların Karşılaştırılması

10.4274/jarem.galenos.2020.2948

  • Deniz Baklacı
  • İsmail Güler
  • İhsan Kuzucu
  • Rauf Oğuzhan Kum
  • Müge Özcan

Gönderim Tarihi: 05.05.2019 Kabul Tarihi: 09.01.2020 J Acad Res Med 2020;10(2):138-142

Amaç:

Sinüs timpani (ST) insan vücudundaki en gizli bölgelerden biridir. Bu bölge rezidüyel kolesteatomaların en sık görüldüğü yerdir ve fasiyal sinir ve stapes ile yakın ilişkidedir. Bu özellikler ST’yi kronik otitis medya cerrahisinde anahtar bir faktör haline getirir. Bu çalışmada, ST invazyonu (STİ) olan ve olmayan kolesteatoma hastalarının klinik özellikleri ve intraoperatif bulguları araştırıldı.

Yöntemler:

Merkezimizde kanal wall down prosedürü uygulanan 151 kolesteatoma hastası retrospektif olarak incelendi. Hastalar iki grupta sınıflandırıldı; STİ olan ve STİ olmayan kolesteatoma hastalarıdır. Gruplar arasında hastalık süresi, cerrahi teknik, fasiyal kanal dehisansı oranı (FKD) ve FKD lokalizasyonlarının sayısı ve stapes suprastrüktürü erozyonu açısından karşılaştırmalar yapıldı. Gruplar arasında işitme rekonstrüksiyonu yapılan hastaların işitme kazançları karşılaştırıldı.

Bulgular:

STİ olan grupta radikal mastoidektomi, stapes suprastrüktürü erozyonu ve 5 yıldan uzun hastalık süresi oranı STİ olmayan gruptan anlamlı derecede yüksekti. STİ olmayan grupta işitme kazancı STİ olan gruptan anlamlı derecede yüksekti. STİ olan grupta FKD oranı ve FKD lokalizasyonlarının sayısı STİ olmayan gruptan anlamlı derecede yüksekti.

Sonuç:

Kolesteatoma hastalarında STİ varlığı, FKD’nin tahmini ve yaygınlığı için önemli bir intraoperatif bulgudur. STİ, stapes süprastrüktürünün erozyonuna bağlı daha az fonksiyonel sonuçlar için bir potansiyel olduğundan bu durum cerrahlar için bir uyarı görevi görmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sinüs timpani, kolesteatoma, fasiyal kanal, stapes suprastrüktürü

Tam Metin (İngilizce)