Cilt 6, Sayı 2

Ağustos 2016
(2) Derleme, (7) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Yenidoğandan Ergenliğe: Gastroözofageal Reflü
 • Nafiye Urgancı
 • Merve Usta
J Acad Res Med 2016; 6: 67-73 DOI: 10.5152/jarem.2015.799
Ürik Asit Yüksekliğinin Analizi
 • Sema Nur Ayyıldız
J Acad Res Med 2016; 6: 74-77 DOI: 10.5152/jarem.2016.1028

Özgün Araştırma

Uterin Kaynaklı Postmenopozal Kanama Nedenlerinin Analizi
 • Baki Erdem
 • Bulat Aytek Şık
 • Bülent Tekin
 • Yücel Özdemir
 • Süleyman Salman
J Acad Res Med 2016; 6: 78-83 DOI: 10.5152/jarem.2015.808
Türkçe Web Sitelerinde Gelişimsel Kalça Displazisi Hakkındaki Bilgilerin Kalitesi
 • Hasan Hüseyin Ceylan
 • Barış Çaypınar
 • Mehmet Küçükkoç
 • Selçuk Uzuner
 • Fatih Küçükdurmaz
J Acad Res Med 2016; 6: 84-87 DOI: 10.5152/jarem.2015.827
Anteromedial Portal Tekniği ile Tek Demet Anatomik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonuçlarımız
 • Engin Çetinkaya
 • Harun Mutlu
 • Umut Yavuz
 • Murat Gül
 • Ümit Çetin
 • Ufuk Özkaya
J Acad Res Med 2016; 6: 89-93 DOI: 10.5152/jarem.2015.883
Febril Konvülziyonlu Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi ve Çinko Eksikliği İlişkisi
 • Haşim Gencer
 • İhsan Kafadar
 • Gülşen Köse
 • Yıldız Yıldırmak
J Acad Res Med 2016; 6: 94-97 DOI: 10.5152/jarem.2015.942
Braden Risk Değerlendirme Skalası Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören 3. Düzey Hastalarda Basınç Ülseri Oluşumu Riskini Değerlendirmekte Güvenilir ve Yeterli mi?
 • Yaşar Gökhan Gül
 • Ali Şefik Köprülü
 • Ali Haspolat
 • Sinan Uzman
 • Mehmet Toptaş
 • İdris Kurtuluş
J Acad Res Med 2016; 6: 98-104 DOI: 10.5152/jarem.2016.969
Erkeklerde Alt Üriner Sistem Semptomları ile C-reaktif Protein Arasında İlişki Var mı? Kesitsel Bir Çalışma
J Acad Res Med 2016; 6: 105-109 DOI: 10.5152/jarem.2016.1007
Esansiyel Blefarospazm Tedavisinde Botox® ve Dysport®un Uzun Dönem Sonuçları
 • Fadime Nuhoğlu
 • Fatma Esin Özdemir
 • Zeliha Karademir
 • Kadir Eltutar
J Acad Res Med 2016; 6: 110-114 DOI: 10.5152/jarem.2016.1061

Olgu Sunumu

Gebelerde Round Ligaman Varikositesi
 • Berrin Erok
 • Elif Evrim Öner
 • Hülya Yıldız
 • Ebru Yılmaz
J Acad Res Med 2016; 6: 115-116 DOI: 10.5152/jarem.2015.786
Kolonda Mikst Taşlı Yüzük Hücreli Müsinöz Karsinom
 • Mecdi Gürhan Balcı
 • Hüseyin Eken
 • Mahir Tayfur
 • Arda Işık
 • Dila Ayerden
J Acad Res Med 2016; 6: 117-118 DOI: 10.5152/jarem.2015.792
Dirençli Özofagus Kanamalarında Köprü Tedavisi Olarak Self Expandable Metal Stent Uygulaması
 • Bülent Çolak
 • Eylem Karatay
 • Harun Erdal
 • Mahir Keleş
 • İbrahim Doğan
 • Selahattin Ünal
J Acad Res Med 2016; 6: 119-121 DOI: 10.5152/jarem.2016.925
Sitoredüktif Cerrahi Sonrası Gelişen Enteroatmosferik Fistülün Yöntemi
 • Suat Can Ulukent
 • Baki Erdem
 • Niyazi Alper Seyhan
 • Emel Canaz
 • Nuri Alper Şahbaz
 • Özgür Akbayır
J Acad Res Med 2016; 6: 122-125 DOI: 10.5152/jarem.2016.929
Nokardiaya Bağlı Beyin Absesi ile Komplike Olan Wegener Granülomatozu Olgusu
 • Sevgi Şahin
 • Baran Balcan
 • Şafak Kızıltaş
 • Mehtap Aydın
J Acad Res Med 2016; 6: 126-128 DOI: 10.5152/jarem.2016.954

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form