Özgün Araştırma

Lomber Disk Cerrahisinde Bir Doz Profilaktik Antibiyotik Kullanılmasının Spondilodiskit Gelişimine Etkisi
 • Furkan Diren
 • Mehmet Bülent Önal
 • Halil Can
 • Atilla Kırcelli
J Acad Res Med 2019; 9: 1-6 DOI: 10.5152/jarem.2018.2333

Orijinal Araştırma

Staphylococcus aureus Klinik İzolatları Arasında in vitro Biyofilm Oluşumunun ve Antibiyotik Direnç Paterniyle Korelasyonunun Araştırılması: Kuzey Kıbrıs’ta Kesitsel Bir Çalışma
 • Ahmed Hassan İbrahim
 • Emrah Güler
 • Cemile Bağkur
 • Kaya Süer
 • Eşref Çelik
J Acad Res Med 2022; 12: 55-60 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.51423
Lomber Disk Cerrahisinde Bir Doz Profilaktik Antibiyotik Kullanılmasının Spondilodiskit Gelişimine Etkisi
 • Furkan Diren
 • Mehmet Bülent Onal
 • Halil Can
 • Atilla Kırcelli
J Acad Res Med 2020; 10: 106-110 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2333

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form