Orijinal Araştırma

Yataklı Serviste Tedavi Edilen Opiyat Bağımlılarında Psikiyatrik Eştanı, Hastanede Kalış Süreleri ve Geri Kabul Oranları
 • Bahadır Geniş
 • Behçet Coşar
 • Zehra Arıkan
J Acad Res Med 2021; 11: 24-31 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3794
Gebelikte D Vitamini Eksikliği ile Depresyon, Anksiyete ve Uyku Bozukluğu İlişkisi
 • Gonca Sağlam
 • Gizem Pektaş
 • Serdar Karakullukçu
 • Aras Pektaş
 • Demet Sağlam Aykut
J Acad Res Med 2021; 11: 51-55 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3897
HPV Testinin Kadınlardaki Anksiyete, Duygu Durum ve Depresyon Üzerine Etkileri
 • Sakine Betül Uzun
 • Önder Sakin
 • Çetin Hüseyin
 • Engin Ersin Şimsek
J Acad Res Med 2020; 10: 149-154 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3106

Özgün Araştırma

Koruyucu Tedavi Olarak Flunarizin veya Propranolol Kullanan Migrenli Hastalarda Major Depresif Bozukluk Sıklığı ve Yaşam Kalitesi
 • Tuğba Eyigürbüz
 • Semra Bilge
 • Serdar Aykac
 • Arif Çelebi
 • Saffet Meral Çınar
J Acad Res Med 2011; 1: 33-37 DOI: 10.5152/jarem.2011.11
Diyaliz Ünitesinde Çalışan Sağlık Ekibinde Tükenmişlik Sendromu
 • Arzu Ayraler
 • Burcu Göksan Yavuz
 • Bahadır Bakım
 • Oğuz Karamustafalıoğlu
J Acad Res Med 2011; 1: 52-56 DOI: 10.5152/jarem.2011.15
Olanzapin ve Klozapinin Farelerde Depresyon ve Anksiyete Üzerine Etkileri: Beyin Nörotrofik Faktörlerin Ekspresyon Seviyesindeki Değişiklikler
 • Esen Gümüşlü
 • Oğuz Mutlu
J Acad Res Med 2019; 9: 97-101 DOI: 10.5152/jarem.2019.2209

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form