Orijinal Araştırma

Sigara İçmenin Foliküler Fazdaki Kadınlarda Serum Nesfatin-1 Değerleri Üzerindeki Etkisi: Bir Pilot Çalışma
 • Durkadın Elif Yıldız
 • Zeynep Akçığ
 • Süleyman Salman
 • Elif Uçar
 • Sibel Tunç Karaman
J Acad Res Med 2020; 10: 23-26 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2659
Obezite, İdiyopatik Hirsutizm, Polikistik Over Sendromu Tanılarıyla İzlenen Çocuk ve Adölesanlarda Serbest Androjen İndeksinin Tanısal Değeri
 • Elif Sağsak
 • Melikşah Keskin
 • Semra Çetinkaya
 • Şenay Savaş Erdeve
 • Zehra Aycan
J Acad Res Med 2021; 11: 81-85 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.22932
Over Lezyonlarında İntraoperatif Konsültasyon Yanıtlarının ve Parafin Tanılarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi
 • Elife Kımıloğlu
 • İrem Yanık
 • Özgecan Gündoğar
 • Sibel Bektaş
 • Süleyman Salman
J Acad Res Med 2020; 10: 237-240 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3185

Derleme

Serebral Palsi’ye Genel Bakış ve Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri
 • Ahmet Aybar
 • Atilla Sancar Parmaksızoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 38-42 DOI: 10.5152/jarem.2012.12

Özgün Araştırma

 • Cihan İnan
 • Neşe Yücel
 • Banu İşbilen
 • Kemal Ferruh İşman
 • Ergun Bilgiç
 • Atınç Özer
J Acad Res Med 2014; 4: 62-68 DOI: 10.5152/jarem.2014.527
On Yaş Altı ve Üstü Pediatrik Taş Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Hüseyin Çelik
 • Caner Ediz
 • Ahmet Çamtosun
 • Ramazan Altıntaş
 • Serhan Çimen
 • İbrahim Topçu
 • Cemal Taşdemir
J Acad Res Med 2016; 6: 152-155 DOI: 10.5152/jarem.2016.1069

Olgu Sunumu

Behçet Hastalığında Mesane Disfonksiyonu
 • Murat Dinçer
 • Ömer Onur Çakır
 • Onur Fikri
 • Engin Kandıralı
J Acad Res Med 2017; 7: 86-88 DOI: 10.5152/jarem.2016.972
İki Olgu Sunumu Eşliğinde Overin Granüloza Hücreli Tümörlerinin Literatür Işığında İrdelenmesi
 • Banu Öndeş
 • Ayşe Ender Yumru
 • Burcu Dinçgez
 • Yavuz Tahsin Ayanoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 87-88 DOI: 10.5152/jarem.2010.02
Aşırı Doz Siklopentolat Oftalmik Solüsyon Uygulamasına Bağlı Pediyatrik İntoksikasyon Olgusu
 • Canan Ünlü
 • Betül Şen
 • Sibel Devrim
 • İbrahim Öztürk
 • Esin Öner
 • Yağmur Üstün
 • Melek Güra Çelik
J Acad Res Med 2017; 7: 92-94 DOI: 10.5152/jarem.2016.1011
Tüberküler Over Kitlesinde Yüksek SUVmaks Değeri: Tanıda Zorluk
 • Burçin Ağrıdağ Üçpınar
 • Evrim Özmen
 • Deniz Türkyılmaz Mut
 • Şükrü Mehmet Ertürk
J Acad Res Med 2020; 10: 94-96 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2401

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form