ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Benign Prostat Hiperplazisinin Tedavisinde Transüretral Elektrovaporizasyonun Etkinliği: 3. Yıl Sonuçlarımız
(JAREM 2011; 1: 12-14)
DOI: 10.5152/jarem.2011.04
Büyük Basit Böbrek Kisti Zemininde Saklı Böbrek Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
(JAREM 2011; 1: 69-71)
DOI: 10.5152/jarem.2011.19
Nadir Bir Olgu: Mesane Kanserinin Gluteal Kas Metastazı
(JAREM 2012; 2: 27-28)
DOI: 10.5152/jarem.2012.09
İki Santimetre Üzerindeki Böbrek Taşlarının Tedavisinde Şok Dalga Litotripsinin (SWL) Etkinliği
(JAREM 2012; 2: 77-81)
DOI: 10.5152/jarem.2012.19
Üretra Darlığı Olan Bir Hastada Saptanan Mesane İçi Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
(JAREM 2012; 2: 82-84)
DOI: 10.5152/jarem.2012.20
Prostatektomi Sonrası Üriner İnkontinans
(JAREM 2012; 2: 96-100)
DOI: 10.5152/jarem.2012.23
Benign Prostat Büyümesi Olan Hastalarda İnfravezikal Obstrüksiyon En İyi Göstergesi Nedir?
(JAREM 2012; 2: 109-112)
DOI: 10.5152/jarem.2012.26
İyatrojenik Bir İntravezikal Yabancı Cisim, Foley Sonda Parçası: Olgu Sunumu
(JAREM 2014; 4: 79-81)
DOI: 10.5152/jarem.2014.475
Genç Kadında Dev Mesane Taşı
(JAREM 2014; 4: 132-134)
DOI: 10.5152/jarem.2014.590
Dev Üreteral Fibroepitelyal Polip; Endoskopik Yaklaşımla Tedavi Edilen Bir Olgu Sunumu
(JAREM 2016; 6: 188-190)
DOI: 10.5152/jarem.2016.975
Radikal Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı ve Özellikleri
(JAREM 2016; 6: 15-18)
DOI: 10.5152/jarem.2016.802
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019