Journal of Academic Research in Medicine
Olgu Sunumu

Bruselloz Testis Apsesi: Olgu Sunumu

1.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

JAREM 2019; 9: 148-149
DOI: 10.5152/jarem.2019.2205
Anahtar Kelimeler : Bruselloz, testis apsesi, epididimoorşit
Okunma: 590 İndirilme: 101 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Bruselloz birçok organda bulgulara neden olabilen endemik zoonotik bir hastalıktır. Bruselloz etkeni gram negatif bir kokobasildir. Arap yarımadası, Akdeniz bölgesi, Hindistan, Orta ve Güney Amerika'da endemiktir. Bruselloz artrit, orşit, hepatit, ensefalomiyelit ve endokardite neden olabilir. Bruselloz, genitoüriner bulgulara neden olabilen ve birçok organı tutabilen enfeksiyöz bir hastalıktır. Etkilenen hastaların %5,7'sinde epididimoorşit görülebilir. Epididimoorşit sürecinde bruselloz ile ilişkili testiküler apseler çok nadirdir. Tanı testis ağrısı, şişlik, kızarıklık gibi orşit semptomlarının varlığı, ateş, terleme, serolojik testler ve ultrasonografik bulgular ile konulur. Tedavide medikal tedavi, apse drenajı ve orşiektomi yapılabilir. Çalışmamızda, nadir görülen çoklu testis apseleri bulunan bir vaka sunulmuştur.

Cite this article as: Kazaz İO, Arslan A, Karagüzel E. Brucellosis Testicular Abscess: A Case Report. JAREM 2019; 9(3): 148-9.

Ekler
ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3