Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

El Cerrahisi Kliniklerinde Sık Görülen Bir Kırık: Başparmak Metakarp Taban Kırıkları

1.

Clinic of Hand Surgery, University of Health Sciences Metin Sabancı Baltalimanı Osteopathic Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Clinic Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences Metin Sabancı Baltalimanı Osteopathic Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3.

Clinic of Hand Surgery, University of Health Sciences Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

4.

Clinic Orthopedics and Traumatology, Selahaddin Eyyübi State Hospital, Diyarbakır, Turkey

JAREM 2018; 8: 63-66
DOI: 10.5152/jarem.2017.1589
Okunma: 715 İndirilme: 64 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Cerrahi olarak tedavi edilen başparmak metakarp taban kırıklarının klinik ve fonksiyonel sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.


Yöntemler
: Kliniğimizde stabil olmayan başparmak metakarp eklem içi taban kırığı nedeniyle kapalı redüksiyon ve perkütan telleme ile ameliyat edilen ve takipleri yeterli olan olgular çalışma kapsamına alındı. Açık kırığı olanlar, aynı elinde veya aynı taraf ekstremitesinde kırığı ya da yaralanması olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Kırığın tipi, eklemi ilgilendirme oranı ve demografik bulgular yanında kullanılan tellerin sayısı ve konfigürasyonu, ameliyat olunan zaman, ameliyat sonrası tespit süresi ve komplikasyonlar değerlendirildi. Objektif değerlendirmede ise eklem içi basamaklanma, posttravmatik artrit varlığı ve sağlam taraf ile karşılaştırmalı çimdikleme (Pinch) ve kavrama (Grip) güçlerine bakıldı.


Bulgular
: Ortalama yaşı 31 (19-61) yıl olan toplam 28 hastanın (26 erkek–2 kadın, 11 sol–17 sağ) yaralanma şekli 27 hastada düşme, 1 hastada motosiklet kazası şeklindeydi. Yaralanmadan ameliyata kadar geçen süre ortalama 7 (1-18) gündü. Olguların tümünde tespit için K teli kullanıldı. Olguların ikisinde çimdikleme gücünde sağlam tarafa göre %20 kayıp gözlenirken, bir olguda ise kavrama gücünde sağlam tarafa göre %20 kayıp saptandı. Bir olguda tespit yetersizliği nedeniyle revizyon ameliyatı yapıldı. İki olguda ise pansuman takibi ve ağızdan antibiyotik tedavisi ile düzelen yüzeyel tel dibi enfeksiyonu saptandı.


Sonuç
: El cerrahisi pratiğinde sık görülen başparmak taban  stabil olmayan kırıkları kapalı redüksiyon ve perkütan K teli tespiti tekniği güvenli ve sonuçları olumlu bir yöntemdir.


Cite this article as
: Aykut S, Yapıcı F, Öztürk K, Baydar M, Şencan A, Arslanoğlu F. A Commonly Encountered Fracture at Hand Surgery Clinics: Fracture of the Thumb Metacarpal Base. JAREM 2018; 8(2): 63-6. DOI: 10.5152/jarem.2017.1589

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3