Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Farklı Yaş Gruplarında Medial Menisküs Yırtıklarının İnsidansı

1.

Cleveland Clinic, Department of Radiology, Cleveland, USA

2.

Cleveland Clinic, Quantitative Health Sciences, Cleveland, USA

JAREM 2018; 8: 203-206
DOI: 10.5152/jarem.2018.2420
Okunma: 790 İndirilme: 65 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Menisküs yırtıklari, sıklıkla görülmekte olup diz ekleminde osteoartrit gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Bu çalışmanın amacı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile saptanan medial menisküs yırtıklarının insidansını göstermek ve artan yaşın menisküs yırtığı riski üzerindeki etkisini araştırmaktır. 

 

Yöntemler: Kliniğimizde 3 Ocak 2017 ile 30 Aralık 2017 tarihleri arasında diz MRG yapılan tüm hastalar tarandı. MR raporları, yırtık tipi farketmeksizin medial menisküs yırtığı acisindan degerlendirildi. Yaş ve cinsiyetin, medial menisküs yırtığı riski üzerindeki etkisi lojistik regresyon modeli kullanılarak gosterildi.

 

Bulgular: Kayitlari incelenen hastalardan, 1855’inde medial menisküs yırtığı oldugu, 1935’inde ise medial menisküs yırtığı olmadigi saptandi. Lojistik regresyon modeline göre, medial menisküs yırtığı riskinin her iki cinsiyette yaş ile arttığı tespit edildi. Çalişmada, erkeklerin %52 (923/1767)’sinde, kadınlarin ise %46 (932/2024)’sında medial menisküs yırtığı olduğu gözlendi. Erkeklerde menisküs yırtığı riskinin kadınlara göre daha fazla olduğu saptandı (odds ratio, 1,28; 95% CI, 1,13-1,46; p<0,001).

 

Sonuç: Medial menisküs yırtıklarının insidansı yaş ile artmaktadır. Bu nedenle, diz MRG’yi değerlendiren radyologlar ve ortopedik cerrahlar, yaşlı hastada medial menisküs yırtığı ile karşılaştıklarında, bunun insidental bir bulgu olabileceğini ve hastanın semptomlarını açıklamayabileceğini hatırlamalılardır.

 

Cite this article as: Colak C, Naveen S, Jennifer B, Hakan İ. Incidence of Medial Meniscal Tears in Various Age Groups. JAREM 2018; 8(3): 203-6. 

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3