Journal of Academic Research in Medicine
Derleme

Fıtık Tamirinde Kullanılan Prostetik Materyaller

1.

Clinic of General Surgery, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

JAREM 2015; 5: 1-5
DOI: 10.5152/jarem.2015.577
Okunma: 936 İndirilme: 82 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Fıtık cerrahisinde kullanılan materyallerin sayı ve çeşidi çok artmasına rağmen halen ideal mesh üretilememiştir. Mevcut meshlere ilişkin güncel bilgilerin gözden geçirilmesi hedeflenmiştir. Günümüzde kullanılan greftler ve onların kullanımına ilişkin literatür bilgileri Medline-Pubmed ile gözden geçirilerek elde edilen makalelerden derleme şeklinde sunulmaya çalışılmıştır. Mesh (greft) kullanımı ile fıtık cerrahisinde elde edilen sonuçların, konvansiyonel tamir yöntemlerine göre daha iyi olduğu ispatlanmıştır. Mesh seçiminde materyalin lif tipinin, gerilim kuvvetinin ve por genişliğinin en önemli faktörler olduğu ve bu özelliklerin meshin ağırlığını ve biyo-uyumluluğunu belirlediği ortaya konmuştur. Gereken gerilim gücünün tahmin edilenden daha az olduğu ve hafif meshlerin esneklik ve konfor sağlamada daha üstün olduğu anlaşılmıştır. Hafif greftlerin geniş porlarının enfeksiyon ve büzüşme riskini azalttığı gösterilmiştir. Karın içinde kullanılması gereken bir tarafı adezyon önleyicilerle kaplanmış materyallerin birbirlerine üstünlükleri henüz kanıtlanmamıştır. İnguinal fıtık tamirinde, fıtığın tipine uygun boyutlarda hafif meshlerin, enfeksiyon varlığında emilebilen hafif veya biyo-meshlerin, intra-abdominal uygulamalarda ise bir tarafı adezyonu önleyici bariyer ile kaplı kompozit meshlerin kullanılmasının uygun olacağı kanısına varılmıştır. 

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3