Journal of Academic Research in Medicine
Olgu Sunumu

Nazal Septumdan Kaynaklanan Bir Pleomorfik Adenoma Olgusu

1.

Clinic of Otolaryngology, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

2.

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

3.

Clinic of Otolaryngology, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

JAREM 2015; 5: 25-27
DOI: 10.5152/jarem.2015.523
Okunma: 842 İndirilme: 64 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Pleomorfik adenoma tükrük bezinden kaynaklanan, mikst ve genellikle benign bir tümördür. Tükrük bezi tümörlerinin en sık görülen tipidir ve en çok parotis bezinde ortaya çıkar. Pleomorfik adenoma büyük tükrük bezlerinde görülmesine rağmen vücudun diğer yerlerinde de görülen olgular bildirilmiştir. Nazal kavite ve paranazal sinüsler de az da olsa olgu bildirimleri mevcuttur. Biz nazal kavitede nazal septumdan kaynaklanan 74  yaşında pleomorfik adenomalı bir hastayı olgu olarak sunduk. Nazal kavitelerde tek taraflı düzenli sınırlara sahip kitlelerde çok nadir olmasına rağmen pleomorfik adenoma da ayırıcı tanılar içinde düşünülmelidir. 

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3