Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma
Operasyon Öncesi Paratiroid Adenomlarının Yerini Saptamada Ultrason ve Tc-99m MIBI sintigrafisi ve SPECT/CT İncelemenin Tanısal Değeri

Operasyon Öncesi Paratiroid Adenomlarının Yerini Saptamada Ultrason ve Tc-99m MIBI sintigrafisi ve SPECT/CT İncelemenin Tanısal Değeri

1.

Clinic of Radiology, Vehbi Koç Foundation American Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Radiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

JAREM 2019; 9: 115-120
DOI: 10.5152/jarem.2019.2719
Okunma: 670 İndirilme: 151 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Primer hiperparatiroidili hastalarda operasyon öncesi ultrason (US) ve Tc-99m MIBI planar sintigrafi+ tekli-foton-emisyon bilgisayarlı tomografi/bilgisayarlı tomografi (SPECT/CT) incelemenin paratiroid adenomlarını saptamada tanı değerini belirleme ve bu iki yöntemin tanısal duyarlılık ve doğruluğunu karşılaştırma.

Yöntemler: Bu çalışmada retrospektif olarak primer hiperparatiroidi nedeniyle operasyon olan 60 hastayı taradık. Çalışmaya dahil olabilmek için tüm hastaların operasyon öncesi US ve Tc-99m MIBI planar sintigrafi + SPECT/CT tetkiklerinin yapılmış olması gerekmekteydi. Tüm US incelemesi paratiroid konusunda US deneyimi olan aynı radyolog tarafından gerçekleştirildi. Görüntüleme yöntemlerinin tanısal doğruluğu cerrahi sonuçlar referans kabul edilerek hesaplandı.

Bulgular: Cerrahi sonuçları 54 hastada soliter adenom, 5 hastada ise çoklu bez patolojisi ile uyumlu olarak bulundu. Bir hastada cerrahi sonucunda adenom bulunmadı. US incelemenin soliter adenomlardaki duyarlılığı ve doğruluğu %88,9 ve %87,2; Tc-99m MIBI planar sintigrafi +SPECT/CT incelemenin duyarlılığı ve doğruluğu ise %96,3 ve %94,5 olarak bulundu. İki yöntemin kombinasyonu tüm soliter adenomları saptadı. Soliter adenomlar ve çoklu bez patolojisi bulunan hastalarda ise US, Tc-99m MIBI planar sintigrafi+SPECT/CT, ve bu yöntemlerin kombinasyonu sırası ile %86,6, %90, ve %96,6 tanısal doğruluk oranına sahipti.

Sonuç: US ve Tc-99m MIBI planar sintigrafi+SPECT/CT paratiroid patolojileri göstermede yüksek tanısal duyarlılığa sahiptir. Bununla birlikte bu iki yöntemin kombinasyonu ile çok daha yüksek tanısal doğruluk ve duyarlılık oranları yakalanmaktadır. Bizim önerimiz, primer hiperparatroidili hastaların operasyon öncesi bu iki yöntemle birlikte değerlendirilmesidir.

Cite this article as: Çolakoğlu B, Alış D. Diagnostic Value of Ultrasound and Tc-99m MIBI scintigraphy and SPECT/CT for Pre-operative Localization of Parathyroid Adenoma in Patients with Primary Hyperparathyroidism: A Single-Center Comparative Study. JAREM 2019; 9(3): 115-20.

Ekler
ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3