ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Boyun Bölgesi Yerleşimli Sempatik Sinir Nörofibromu Tedavisi ve Postoperatif Ağrıya Yaklaşım
1 Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye  
2 Giresun Üniversitesi Prof Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2019.2527
Anahtar Kelimeler: sempatik sinir, nörofibrom, postoperatif ağrı
Özet

 

Periferik sinir kılıfı tümörleri nöroektodermal kökenli tümörlerdir. Nörofibromlar ise schwann hücrelerinden, fibroblast benzeri hücrelerden ve perinöral hücrelerden kaynaklanan benign periferik sinir kılıfı tümörleridir. Semptomatik nörofibromlar vücudun birçok bölgesinde görülebilmekle birlikte yaklaşık % 25 oranında baş ve boyun bölgesinde görülmektedir. Primer tedavinin cerrahi eksizyon olduğu bu tümörlerde cerrahi sonrası ağrı oldukça sık görülen bir durumdur. Birçok ağrı kesiciye yanıtsız kalan, nöropatik karakterli bu ağrının giderilmesi önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Biz de bu çalışmada sempatik sinir nörofibromu mevcut olan 64 yaşındaki kadın hastamızın cerrahi sonrasında hissettiği ağrıyı gidermek için yaptığımız uygulamaları ve sonuçlarını tartıştık.

 

 

Cite this article as: Yıldırım G, Hızlı Ö, Sivrikaya C, Sarısoy AB, Özcan KM. Treatment of Sympathetic Nerve Neurofibroma of the Neck and Approach to the Postoperative Pain. JAREM 2019; DOI: 10.5152/jarem.2019.2527.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019