ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Popüler Makaleler
Prostatektomi Sonrası Üriner İnkontinans
(JAREM 2012; 2: 96-100)
DOI: 10.5152/jarem.2012.23
6469 kez görüntülendi
Toplum Kaynaklı Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olarak Saptanan Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
(JAREM 2012; 2: 101-103)
DOI: 10.5152/jarem.2012.24
6460 kez görüntülendi
Daha Önce Açık Nefrolitotomi Yapılan Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Yapılması Güvenli midir?
(JAREM 2012; 2: 113-116)
DOI: 10.5152/jarem.2012.27
6077 kez görüntülendi
Benign Prostat Büyümesi Olan Hastalarda İnfravezikal Obstrüksiyon En İyi Göstergesi Nedir?
(JAREM 2012; 2: 109-112)
DOI: 10.5152/jarem.2012.26
6061 kez görüntülendi
İki Santimetre Üzerindeki Böbrek Taşlarının Tedavisinde Şok Dalga Litotripsinin (SWL) Etkinliği
(JAREM 2012; 2: 77-81)
DOI: 10.5152/jarem.2012.19
5961 kez görüntülendi
Burunda Sessiz Yabancı: Rinolit
(JAREM 2012; 2: 85-86)
DOI: 10.5152/jarem.2012.21
5709 kez görüntülendi
Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Olan 0-12 Yaş arası Çocuk Hastalarda Yanık Yara Enfeksiyonunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(JAREM 2012; 2: 32-35)
DOI: 10.5152/jarem.2012.14
5678 kez görüntülendi
Böbrek Hücreli Karsinom Hastalarında İnferior Vena Kava Tümör Trombüsünün Cerrahi Tedavisi
(JAREM 2013; 3: 47-52)
DOI: 10.5152/jarem.2013.14
5672 kez görüntülendi
Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Disfonksiyon: Yaklaşım ve Penil Rehabilitasyonda Tedavi Modaliteleri
(JAREM 2012; 2: 89-95)
DOI: 10.5152/jarem.2012.22
5615 kez görüntülendi
Üretra Darlığı Olan Bir Hastada Saptanan Mesane İçi Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
(JAREM 2012; 2: 82-84)
DOI: 10.5152/jarem.2012.20
5530 kez görüntülendi
Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları
(JAREM 2012; 2: 56-63)
DOI: 10.5152/jarem.2012.15
5390 kez görüntülendi
Serebral Paralizide Üst Ekstremite Cerrahisi
(JAREM 2012; 2: 43-54)
DOI: 10.5152/jarem.2012.13
5361 kez görüntülendi
İki Olgu Sunumu Eşliğinde Overin Granüloza Hücreli Tümörlerinin Literatür Işığında İrdelenmesi
(JAREM 2012; 2: 87-88)
DOI: 10.5152/jarem.2010.02
5314 kez görüntülendi
Epiforası Olan Olgularda Lakrimal Sintigrafi ve Dakriyosistografinin Yeri
(JAREM 2012; 2: 68-70)
DOI: 10.5152/jarem.2012.17
5118 kez görüntülendi
Bir Özofageal Fibro-Vasküler Polip Olgusu
(JAREM 2013; 3: 126-128)
DOI: 10.5152/jarem.2013.250
4967 kez görüntülendi
İnsan Parvovirus B19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Akut Miyelomonositik Lösemi Olgusu: Parvovirus B19- Lösemi İlişkisinde Yeni Gelişmelerin Değerlendirilmesi
(JAREM 2013; 3: 119-122)
DOI: 10.5152/jarem.2013.273
4902 kez görüntülendi
Retinal Ven Tıkanıklığında Grid Lazer Fotokoagülasyon, İntravitreal Triamsinolon Asetonid ve İntravitreal Bevacizumab’ın Görme Keskinliği Üzerine Etkisi
(JAREM 2012; 2: 6-9)
DOI: 10.5152/jarem.2012.04
4767 kez görüntülendi
Burkitt Lenfoma Benzeri Nodüler Diffüz Atipik Lenfoid İnfiltrasyon: Olgu Sunumu
(JAREM 2013; 3: 116-118)
DOI: 10.5152/jarem.2013.308
4747 kez görüntülendi
Benign Prostat Hiperplazisi’nin Yeni Minimal İnvaziv Tedavi Seçeneği: Prostat İçerisine UroLift® Uygulaması, Erken Dönem Sonuçları ile Türkiye’den ilk Vaka Serisi
(JAREM 2013; 3: 74-78)
DOI: 10.5152/jarem.2013.19
4678 kez görüntülendi
Siklosporin-A ile İndüklenen Karaciğer Apoptozuna Karşı Omega-3 Yağ Asitleri ve Susam Yağının Koruyucu Etkileri
(JAREM 2011; 1: 8-11)
DOI: 10.5152/jarem.2011.03
4671 kez görüntülendi
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019