Amaç ve Kapsam

Journal of Academic Research in Medicine (JAREM), yayın dili İngilizce olan, açık erişimli, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik prosedürlerine bağlı olarak yayın yapan uluslararası bir dergidir. Dergide deneysel ve klinik tıp alanlarında yapılan araştırmalar, davetli derlemeler, editöre mektuplar ve tıp eğitimiyle ilgili yazılar yayınlanır. Dergi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı yayınlanmaktadır. Derginin finansmanı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından sağlanmaktadır.

JAREM’in hedefi, uluslararası düzeyde ve güncel konulu araştırmaları yayınlamaktır. Ayrıca davetli derlemeler, editöryel yorumlar ve görüntüler de dergide yayınlanır. Okuyucu ve yazar hedef kitlesi eğitimciler, akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar ve pratisyenler olan derginin tüm yayın süreçleri ve prosedürleri ICMJE, WAME ve COPE standartları çerçevesinde yürütülmektedir.

JAREM, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, Gale, CINAHL, J Gate, Türk Medline, Embase ve CAB International (CABI) tarafından dizinlenmektedir.

Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler www.jarem.org sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Abonelik / İzinler / Reklam
Dergide yayınlanan yazıların tam metinlerine www.jarem.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Telif haklarıyla ilgili izinler ve ilanlar için Editör ofisine müracaat edilmelidir.

CC-BY-NC lisansı altında yayınlanan materyalin ticari amaçlı kullanım (satış vb.) için telif hakkı sahibi ve yazar haklarının korunması için izin gereklidir.

Editör Ofisi
Baş Editör:
 Ömer N. Develioğlu
Adres: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Gaziosmanpaşa - İstanbul
Telefon: +90 (212) 945 30 00
E-posta: [email protected]

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form