Olgu Sunumu

Abdominal Aort Anevrizmasında Endovasküler Stent Yerleştirilmesi Sonrası Akut Aortik Oklüzyon: Olgu Sunumu

10.5152/jarem.2014.486

  • Hakan Bingöl
  • Mehmet Özülkü
  • Murat Günday

Gönderim Tarihi: 25.02.2014 Kabul Tarihi: 05.03.2014 J Acad Res Med 2014;4(3):125-127

Abdominal aort anevrizmaları rüptür olasılığı nedeniyle cerrahi tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Son iki dekattır endovasküler girişimlerin artması ile tedavisi daha kolay ve daha güvenilir hale gelmiştir. Biz abdominal aort anevrizması ve sağ common iliac arter oklüzyonu birlikte olan hastada aorto uni iliyak stent yerleştirilmesi sonucu erken dönemde gelişen akut stent oklüzyonu vakamızı sunmak istedik. (JAREM 2014; 4: 125-7)

Anahtar Kelimeler: Aort anevrizması, endovasküler stent, akut oklüzyon