Olgu Sunumu

Anjiyolipoma Benzeyen Atipik Lipomatöz Tümör/İyi Diferansiye Liposarkom

10.4274/jarem.galenos.2020.3301

  • İsmail Saygın
  • Sevdegül Mungan
  • Emel Çakır

Gönderim Tarihi: 26.03.2020 Kabul Tarihi: 26.06.2020 J Acad Res Med 2020;10(2):200-203

Lipomlar iyi huylu mezenkimal neoplazmlardır. Anjiyolipom ise adipositik hücrelerin yanı sıra kılcal damar kümeleri ile karakterize edilen sıradan bir lipom varyantıdır. Atipik lipomatoz tümörler atipik stromal hücreler ile karekterize lokal agresif mezenkimal neoplazmlardır. Sıklıkla alt ekstremitelerde derin yerleşimli olarak ortaya çıkarlar. Dört histolojik alt tipi mevcuttur. Şimdiye kadar, İngiliz literatüründe malign transformasyonlu herhangi bir anjiyolipom veya anjiyolipom benzeri alanlara sahip atipik lipomatöz tümör tanımlanmamıştır. Biz burada fokal sitolojik atipisi olan, matür yağ hücreleri ve eşlik eden yaygın kılcal damarlardan oluşan anjiyolipom benzeri bir atipik lipomatöz tümör olgusunu sunduk. Büyük çaplı ve derin yerleşimli anjiyolipom benzeri lezyonlarda, liposarkomu ekarte etmek için dikkatli inceleme yapmak gerekir. Liposarkomlar nadiren dediferansiye veya metastatik olabilir. Bizim olgunun liposarkomun bir varyantı mı yoksa anjiyolipomun malign transformasyonu mu olduğu konusu tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Atipik lipomatöz tümör, liposarkom, anjiyolipom, malign transformasyon, anjiyoliposarkom

Tam Metin (İngilizce)