Olgu Sunumu

Genç Kadında Dev Mesane Taşı

10.5152/jarem.2014.590

  • Özkan Onuk
  • Mustafa Bahadır Can Balcı
  • Aydın İsmet Hazar
  • Tuncay Taş
  • Arif Özkan
  • Barış Nuhoğlu

Gönderim Tarihi: 07.11.2014 Kabul Tarihi: 11.11.2014 J Acad Res Med 2014;4(3):132-134

Ağırlığı 100 gr.`ın üzerindeki mesane taşları dev mesane taşı olarak tanımlanır. Erkeklere nazaran kadınlarda mesane taşları nadir olarak görülmektedir. Genellikle kadınlarda mesane taşları pelvik ya da jinekolojik cerrahi sonrası sütür materyalinin mesaneden geçmesine ikincil oluşmaktadır. Hastalar sıklıkla hematüri, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu veya idrar retansiyonu seklinde klinik bulgu verir. Bu yazıda, özgün olmayan üriner sistem belirtileri ile başvuran ve yapılan tetkikleri sonucu 280 gr ağırlığındaki dev mesane taşı tespit edilen 31 yaşındaki bir kadın hasta sunulmuştur. (JAREM 2014; 4: 132-4)

Anahtar Kelimeler: Genç kadın, dev mesane taşı, sistolitotomi