Özgün Araştırma

Göz Kapağı Tümör Eksizyonu Sonrası Rekonstrüksiyon Tekniklerimiz: 147 Olgu ile Deneyimlerimiz

10.5152/jarem.2014.548

  • Fadime Nuhoğlu
  • Fatma Esin Özdemir
  • Dilek Abul
  • Kübra Sarıcı

Gönderim Tarihi: 21.07.2014 Kabul Tarihi: 23.09.2014 J Acad Res Med 2014;4(3):97-101

Amaç:

Alt ve üst göz kapağın malign tümöral kitlelerinİn ekzisyonu uygulandıktan sonra oluşan göz kapağı defektlerinde uygulanan rekonstrüksiyon teknikleri ve klinik sonuçlarını değerlendirmek amaçlandı.

Yöntemler:

2007 ve 2011 yılları arasında üst veya alt göz kapaklarında tümöral kitle nedeniyle eksizyon yapılan 147 olgunun verileri retrospektif olarak analiz edildi. Cerrahi başarı defektlerin tamamen kapanması, düzgün kapak fonksiyonu, uygun kapak kontur ve iyi kozmetik görünüm sağlanması olarak değerlendirildi. Ameliyat sonrası takip 1. gün, 1. hafta ve sonrasında aylık olarak yapıldı.

Bulgular:

Takip süresi ortalama 8,9 ay (6-36 ay) idi. Kullanılan cerrahi rekonstruksiyon teknikleri eliptik eksizyon, sütürsüz eksizyon, rotasyonel flep, ilerletme flebi, Tenzel flep ve blefaroplasti idi. Medial kantusta yara izi, kapak kontur deformitesi ve trikiyazis postoperatif dönemde karşılaşılan komplikasyonlardı. Göz kırpma refleksi tüm olgularda korundu .Göz kapaklarının tam kapanması bütün olgularda sağlandı. Cerrahi başarı oranı % 94,6 idi.

Sonuç:

Göz kapaklarının tümöral kitlelerinin tam eksizyonu sonrası düzgün kapak kontur ve pozisyonunun sağlanması önemlidir. Rekonstrüksiyon teknikleri göz kapakları için uygun bir şekil ve kontur sağlamayı amaçlamalı, lezyonun yerleşimine ve büyüklüğüne uygun olmalıdır. (JAREM 2014; 4: 97-101)

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, flep, greft, göz kapağı, rekonstrüksiyon, tümör