Olgu Sunumu

Hava Yolu Obstrüksiyonuna Yol Açan Dev Ludwig Anjini

10.5152/jarem.2018.1678

  • Yüce İslamoğlu
  • Tural Fetullayev
  • Süha Beton
  • Başak Ceyda Meco
  • Cem Meco

Gönderim Tarihi: 09.08.2017 Kabul Tarihi: 05.03.2018 J Acad Res Med 2018;8(2):116-118

Ludwig anjini; ağız tabanı, submandibular ve sublingual dokulara hızlıca yayılan flegmon ya da selülit durumudur. Genellikle 20-50 yaş aralığında alt dişlere bağlı gingivit ya da apse hallerinde görülür. Hayatı tehdit edebilen bir durum olduğundan erken tanı çok önemlidir. Elli beş yaşında hasta paranteral antibiyotik kullanımına rağmen düşmeyen ateş, somnolans, nefes almada zorluk ve boyunda şişlikle ludwig anjini tanısı aldı ve apse acil olarak boşaltıldı. Baş boyun bölge apselerinde mortalite morbiditeyi engellemek için takım çalışması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ludwig anjini, hava yolu obstrüksiyonu, neck abscess