Orijinal Araştırma

Metakarp Kırıklarında İmmobilizasyon Olmaksızın Erken Aktif ve Pasif Hareket Güvenli Midir? Sonuçlar Üzerinde Geleneksel Rehabilitasyon Programlarından Daha Etkili Midir?

10.4274/jarem.galenos.2021.77528

 • Betül Başar
 • Abdulkadir Polat

Gönderim Tarihi: 13.10.2021 Kabul Tarihi: 30.11.2021 J Acad Res Med 2021;11(3):283-287

Amaç:

Erken hareket metakarp kırıklarının cerrahi tedavisi sonrası eklem hareket kısıtlılığının önlenmesinde önemlidir. Diğer taraftan erken hareketle oluşan kırık hattındaki redüksiyon kaybı sonuçları olumsuz etkiler. Bu çalışma ile cerrahi tedavi sonrası immobilizasyon olmaksızın erken aktif ve pasif hareketin güvenilirliğini değerlendirmeyi ve geleneksel rehabilitasyon programı ile sonuçları karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Mini plak vidaları ile tespit edilen 86 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastalar rehabilitasyon programlarına göre 2 gruba ayrıldı. Birinci gruba 4 hafta boyunca ortez ile immobilizasyon ve geleneksel rehabilitasyon programı uygulandı. İkinci gruba immobilizasyon olmaksızın erken aktif ve pasif eklem hareket açıklık egzersizleri uygulandı. Birinci grupta yaş ortalaması 34,92±12,97 olan 37 erkek ve 16 kadın ortalama 43,19±13,03 ay takip edildi. İkinci grupta yaş ortalaması 31,82±11,92 olan 23 erkek ve 16 kadın ortalama 39,05±12,74 ay takip edildi.

Bulgular:

Gruplar arasında yaş, kadın erkek oranı, yaralanmadan ameliyata kadar geçen süre, takip süresi, kırık ekstremite ve dominant nondominant oranı açısından anlamlı fark yoktu. Kavrama kuvvetleri ve işe dönüş süreleri açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktur. Toplam eklem hareket açıklığı ve Kol, Omuz ve Elin Hızlı Engelleri skorları ikinci grupta daha iyi bulundu. Son kontrollerde kırık hattında kaynama vardı ve her iki grupta da redüksiyon kaybı görülmedi.

Sonuç:

Ekstraartiküler metakarp kırıklarında mini plak vidalarla uygulanan tespit stabil fiksasyon sağlar. Bu stabil fiksasyon ile immobilizasyon olmaksızın uygulanan erken aktif ve pasif hareket kırık hattında komplikasyonlara neden olmaz. Aksine hareket açıklığı ve fonksiyonel sonuçlar açısından geleneksel rehabilitasyon programlara göre daha başarılı sonuçlar elde edilir.

Anahtar Kelimeler: Metakarpal kırık, rehabilitasyon, erken aktif hareket, erken pasif hareket

Etik Kurul Onayı: Çalışma protokolü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu tarafından onaylandı (karar no: 302, tarih: 23.06.2021). Hasta Onayı: Retrospektif çalışma.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Yazarlık Katkıları

Cerrahi ve Medikal Uygulama - B.B., A.P.;  Konsept - B.B.;  Dizayn - B.B.;  Veri Toplama veya İşleme - B.B., A.P.;  Analiz veya Yorumlama - B.B.;  Literatür Arama - A.P.; Yazan - B.B., A.P.

Çıkar Çatışması: Yazarlar tarafından çıkar çatışması bildirilmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar tarafından finansal destek almadıkları bildirilmiştir.


Resimler

 1. McNemar TB, Howell JW, Chang E. Management of metacarpal fractures. J Hand Ther 2003; 16: 143-51.
 2. Ben-Amotz O, Sammer DM. Practical management of metacarpal fractures. Plast Reconstr Surg 2015; 136: 370e-379e. doi: 10.1097/PRS.0000000000001527.
 3. Gülke J, Leopold B, Grözinger D, Drews B, Paschke S, Wachter NJ. Postoperative treatment of metacarpal fractures-Classical physical therapy compared with a home exercise program. J Hand Ther 2018; 31: 20-28.
 4. Vasilakis V, Sinnott CJ, Hamade M, Hamade H, Pinsky BA. Extra-articular metacarpal fractures: closed reduction and percutaneous pinning versus open reduction and ınternal fixation. Plast Reconstr Surg Glob Open 2019;7:e2261. doi: 10.1097/GOX.0000000000002261.
 5. Al-Qattan MM. Outcome of conservative management of spiral/long oblique fractures of the metacarpal shaft of the fingers using a palmar wrist splint and immediate mobilisation of the fingers. J Hand Surg Eur Vol 2008; 33: 723-7.
 6. García-Medrano B, Honecker S, Facca S, Simón FP, Delgado PJ, Liverneaux P. Intramedullary percutaneous fixation of metacarpal fractures: screw versus connected K-wires. Eur J Orthop Surg Traumatol 2021 May 17. doi: 10.1007/s00590-021-02977-3. Epub ahead of print.
 7. Patil A, Zeeshan Vasif M, Gaya BT. Complications in surgical management of phalangeal and metacarpal fractures. Int J Orthop Sci 2019; 5: 681-3.
 8. Hays PL, Rozental TD. Rehabilitative strategies following hand fractures. Hand Clin 2013; 29: 585-600. 
 9. Duncan RW, Freeland AE, Jabaley ME, Meydrech EF. Open hand fractures: an analysis of the recovery of active motion and of complications. J Hand Surg Am 1993; 18: 387-94. 
 10. Jun D, Bae J, Shin D, Choi H, Kim J, Lee M. Controlled active exercise after open reduction and internal fixation of hand fractures. Arch Plast Surg 2021; 48: 98-106. 
 11. Başar H, Başar B, Başçı O, Topkar OM, Erol B, Tetik C. Comparison of treatment of oblique and spiral metacarpal and phalangeal fractures with mini plate plus screw or screw only. Arch Orthop Trauma Surg 2015; 135: 499-504. 
 12. Kamath JB, Harshvardhan, Naik DM, Bansal A. Current concepts in managing fractures of metacarpal and phalangess. Indian J Plast Surg 2011; 44: 203-11.
 13. Deutsch C, Maklad M, Delikonstantinou I, Sood M. The management of metacarpal fractures: a retrospective review of outcomes from a high-volume centre. J Orthop Surg 2020; 4: 27-31.
 14. Hooper RC, Chen JS, Kuo CF, Chung KC. Closed metacarpal neck fractures: a review of resource use in operative and nonoperative management. Plast Reconstr Surg 2020; 146: 572-9.
 15. Carender CN, Buckwalter JA, Glass NA, Westermann RW. Descriptive epidemiology and return to sport after hand fractures in NCAA athletes. Iowa Orthop J 2019; 39: 49-54. 
 16. Baumgartner RE, Federer AE, Guerrero EM, Mithani SK, Ruch DS, Richard MJ. Complications of low-profile plate fixation in metacarpal fractures. Orthopedics 2021; 44: e91-4. doi: 10.3928/01477447-20200925-02. 
 17. Dyrna FGE, Avery DM 3rd, Yoshida R, Lam D, Oeckenpöhler S, Cote MP, Obopilwe E, Rodner CM, Mazzocca AD. Metacarpal shaft fixation: a biomechanical comparison of dorsal plating, lag screws, and headless compression screws. BMC Musculoskelet Disord 2021; 22: 335.
 18. Kollitz KM, Hammert WC, Vedder NB, Huang JI. Metacarpal fractures: treatment and complications. Hand (N Y) 2014; 9: 16-23. 
 19. Feehan LM, Tang CS, Oxland TR. Early controlled passive motion improves early fracture alignment and structural properties in a closed extra-articular metacarpal fracture in a rabbit model. J Hand Surg Am 2007; 32: 200-8. 
 20. Doht S, Meffert RH, Raschke MJ, Blunk T, Ochman S. Biomechanical analysis of the efficacy of locking plates during cyclic loading in metacarpal fractures. ScientificWorldJournal 2014; 2014: 648787.
 21. Moon SH, Kim HS, Jung SN, Kwon H. The efficacy of transverse fixation and early exercise in the treatment of fourth metacarpal bone fractures. Arch Plast Surg 2016; 43: 189-96. 
 22. Aykut S, Öztürk K, Özcan Ç, Demiroğlu M, Gürün AU, Özden E. Results of surgical treatment in metacarpal shaft fractures using low profile mini plates. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2015; 21: 279-84.