Orijinal Araştırma

Obezite, İdiyopatik Hirsutizm, Polikistik Over Sendromu Tanılarıyla İzlenen Çocuk ve Adölesanlarda Serbest Androjen İndeksinin Tanısal Değeri

10.4274/jarem.galenos.2021.22932

  • Elif Sağsak
  • Melikşah Keskin
  • Semra Çetinkaya
  • Şenay Savaş Erdeve
  • Zehra Aycan

Gönderim Tarihi: 21.01.2021 Kabul Tarihi: 02.03.2021 J Acad Res Med 2021;11(1):81-85

Amaç:

Serbest androjen indeksi (SAİ), total testosteronun cinsiyet hormonu bağlayıcı globüline (SHBG) oranını gösteren, hiperandrojenizm işaretidir ve hiperandrojenizmi olan hastaların kesin teşhisi için bir yöntem olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. Yetişkin kadınlarda SAİ’nin referans aralığı belirlenmiş olmasına rağmen, adölesan kızlarda düzeyi konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada obezite, idiyopatik hirsutizm (İH) ve polikistik over sendromu (PKOS) tanısı almış ergen kızlarda SAİ’nin tanısal değerini belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler:

Çalışmaya 12-21 yaşları arasında obezite, İH veya PKOS tanısı alan hastalar dahil edildi. SAİ, toplam testosteronun SHBG’ye oranı hesaplanarak bulundu.

Bulgular:

Alıcı çalışma karakteristiği (ROC) analizi sonuçlarına göre 3,45’in altındaki SAİ düzeyi olguların sağlıklı olduğunu göstermiştir. SAİ değerinin PKOS grubunu obezite, İH gruplarından ayırt etmede kullanışlılığı için yapılan ROC analizinde, PCOS’li hastalarda SAİ değerlerinin 6,15’in üzerinde olduğu tespit edildi.

Sonuç:

SAİ’nin hiperandrojenizmi tespit etmek ve takip etmek için güvenilir bir belirteç olduğuna ve çalışmamızda bulduğumuz referans değerlerin klinik uygulamada kullanılabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Serbest androjen indeksi, obezite, idiyopatik hirsutizm, PCOS

Tam Metin (İngilizce)