Orijinal Araştırma

Over Lezyonlarında İntraoperatif Konsültasyon Yanıtlarının ve Parafin Tanılarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi

10.4274/jarem.galenos.2020.3185

  • Elife Kımıloğlu
  • İrem Yanık
  • Özgecan Gündoğar
  • Sibel Bektaş
  • Süleyman Salman

Gönderim Tarihi: 12.09.2020 Kabul Tarihi: 14.10.2020 J Acad Res Med 2020;10(3):237-240

Amaç:

Bu çalışmada hastanemiz bünyesinde yapılan uterin adneksiyal kitle operasyonlarının intraoperatif konsültasyon yanıtları ve tanılarını karşılaştırmayı ve uyum ve uyumsuzluklarını değerlendirip, intraoperatif konsültasyonun benign, borderline ve malign ovaryan lezyonlardaki duyarlılığını, özgüllüğünü, pozitif-negatif prediktif değerlerini ve doğruluk oranlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler:

Hastanemizde Mart 2008 ve Haziran 2018 tarihleri arasında opere olan ve intraoperatif patoloji konsültasyonu yapılan uterin adneksiyal kitle olguları retrospektif olarak tarandı. Toplamda 205 olgu elde edildi ve sonuçlar karşılaştırıldı. Frozen yanıtları ve parafin tanıları; benign, borderline ve malign olarak gruplandı. Frozen esnasında yanıt verilmeyen, parafine bırakılan 17 olgu çalışmanın dışında bırakıldı.

Bulgular:

İstatistiksel analiz sonuçlarına göre benign, borderline ve malign tümörlerin intraoperatif konsültasyon sensitivitesi sırasıyla, %100, %83 ve %95 olarak değerlendirilirken, spesifitesi de aynı sırayla %98, %99, %98 olarak değerlendirildi. Borderline ve malign tümörlerin pozitif prediktif değerleri ise %91 ve %92, negatif prediktif değerleri %98 ve %99 ve doğruluk oranı ise her ikisinin de %97 olarak değerlendirildi. Yöntemler arasındaki uyum Kappa testi ile değerlendirildi ve %94±0,03 (p<0,001) olarak bulundu.

Sonuç:

İntraoperatif konsültasyon yanıtlarının nihai parafin tanıları tamamen uyumlu olmasa da çok yüksek oranda uyum gösterdiği gözlenmiş olup günlük pratiğimizdeki önemli yerini korumaktadır. Ancak bu bulgular eşliğinde intraoperatif konsültasyon yanıtlarının da sınırlılıklarının olduğu operasyona giren cerrahlar tarafından unutulmamalı ve operasyon şeklini belirlerken akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Over, frozen yanıtı, parafin tanı, tanı uyumu

Tam Metin (İngilizce)