Orijinal Araştırma

Steril Paket İçinden Kıl Çıkması Sterilizasyonu Bozar Mı? Kontrollü Deneysel Çalışma

10.4274/jarem.galenos.2021.3853

  • Nurgül Arpag
  • Süheyla Yazıcıoğlu
  • Ayşenur Curabeyoğlu
  • Hamdiye Banu Katran
  • Sevgi Gür
  • Anıl Demiröz
  • Fatma Altınkılıç

Gönderim Tarihi: 13.10.2020 Kabul Tarihi: 02.03.2021 J Acad Res Med 2021;11(1):75-80

Amaç:

Cerrahi aseptik tekniklerin standart uygulamalarının yanı sıra, farklı ekiplerin steril paketler içinde bir saç teli varlığında farklı yaklaşımlar sergilediği bilinmektedir. Ekiplerin bir kısmı alet kullanmamayı ve ameliyatı ertelemeyi tercih ederken, bir kısmı da temas halindeki saç ve aletlerin alınmasına ve kalan kısmı kullanmaya devam etmeye karar verebilir. Bu tür uygulamalarda olumsuz sonuçlara yol açan standart bir yaklaşım belirlemek için kanıta ihtiyaç vardır.

Yöntemler:

Yüz sekiz cerrahi enstrüman, otoklav (n=36), hidrojen peroksit (n=36) ve etilen oksit (n=36) kullanılarak sterilize edildi. Her gruptaki aletlerin üçte biri pakete serbest bir saç teli ile, diğer üçte biri cerrahi enstrümanın eklem yerine sıkıştırılmış bir saç teli ile ve son üçte biri kontrol grubu olarak tek başına paketlendi. Aletlerin mikrobiyolojik örnekleri swablar ile toplandı. Saç örnekleri, tiyoglikolat ortamı üzerine ekildi. Üreme 24. ve 48. saatlerde değerlendirildi.

Bulgular:

Grupların hiçbirinde 24. ve 48. saatlerde üreme olmadı. Böylece tüm gruplardaki aletler steril olarak kabul edildi.

Conclusion:

Saçın bakteriyel kontaminasyon riski üzerinde biyolojik bir yük olarak önemli bir etkisinin olmadığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, sterilizasyon, dezenfeksiyon, saç, asepsi

Tam Metin (İngilizce)