Olgu Sunumu

Tüberküler Over Kitlesinde Yüksek SUVmaks Değeri: Tanıda Zorluk

10.4274/jarem.galenos.2018.2401

  • Burçin Ağrıdağ Üçpınar
  • Evrim Özmen
  • Deniz Türkyılmaz Mut
  • Şükrü Mehmet Ertürk

Gönderim Tarihi: 23.08.2018 Kabul Tarihi: 23.10.2018 J Acad Res Med 2020;10(1):94-96

Abdomino-peritoneal tüberküloz özellikle endemik bölgede yaşayanlarda sık görülen bir enfeksiyondur. Abdominal asit, adneksiyal kitle ve serum CA125 yüksekliği ileri derece over kanserinde görülebileceği gibi, abdomino-peritoneal tüberkülozda da karşımıza çıkabilir, bu nedenle yukarıda bahsedilen şikayetleri olan hastalarda bilindiği üzere abdomino-peritoneal tüberküloz da akılda tutulmalıdır. Pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) görüntülemede malign over kitlelerinde ve overin enflamatuvar ve enfeksiyöz hastalıklarında izlenen standart uptake değerleri (SUV) literatürde tartışılmıştır.

Bu olgu sunumu ile tüberküloz için endemik bir bölgede yaşayan, karında şişkinlik, karın ve sırt bölgesinde künt ağrı tarifleyen, F-18 Florodeoksiglukoz (FDG)-PET görüntülemesinde malign over tümörü için şüphe uyandıracak düzeyde artmış FDG tutulumu gösteren (SUVmaks: 16,6) ovaryan kitlesi bulunan ve biyopsi sonucu abdomino-peritoneal tüberküloz tanısı alan 13 yaşında abdomino-peritoneal tüberküloz vakamızı radyolojik bulguları ile sunmayı hedefledik.

Anahtar Kelimeler: Abdomino-peritoneal tüberküloz, ovaryan tüberküloz, standart uptake değeri

Tam Metin (İngilizce)