Orijinal Araştırma

Tersiyer Bir Merkezdeki Preeklampsi ve Eklampsi Olgularının Perinatal Sonuçlarının Retrospektif İncelenmesi

10.4274/jarem.galenos.2021.02486

 • Çağlar Helvacıoğlu
 • Güneş Topçu
 • Gözde Konak
 • İbrahim Kale
 • Cem Yalçınkaya
 • Ayşegül Özel

Gönderim Tarihi: 25.02.2021 Kabul Tarihi: 22.09.2021 J Acad Res Med 2021;11(3):249-253

Amaç:

Preeklampsi etiyolojisi bilinmeyen maternal ve fetal mortalite ve morbiditeyi artıran multisistemik bir hastalıktır. Hastalığın erken tanısı uygun yönetimi kötü sonuçları önlemekte önemlidir. Bu çalışmanın amacı preeeklampsi ve eklampsi olgularının gebelik ve perinatal sonuçlarını aktarmaktır.

Yöntemler:

2015-2020 yılları arasında hastanemizde takip edilen preeklampsi ya da eklampsi tanısı alan toplam 510 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastaların demografik özellikleri, biyokimyasal değerleri, maternal ve fetal sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmada yer alan hastaların ortalama yaşları 28; ortalama doğumda gebelik haftaları 37; ortalama doğum ağırlıkları 2960 gr; ortalama trombosit sayıları 194,000 hücre/mm3 idi. Olguların %34,4’ü yenidoğan yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duymuştu. Olguların %48,7’si vajinal doğum yaparken, %51,3’ü sezeryan ile doğurmuştu. %2,9’unda plasenta dekolmanı ve %2’sinde eklampsi ve %1’inde de HELLP sendromu gelişmiştir.

Sonuç:

Preeklampsi anne bebek hayatını olumsuz etkileyebilecek gebeliğin hipertansif hastalıklarındandır. Bu nedenle yüksek riskli gebeler gebeliğin erken haftalarında tespit edilmelidir. Gereğinde tersiyer merkeze sevk optimal yönetim için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, preeklampsi, eklampsi, perinatal sonuçlar

Etik Komite Onayı: İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu çalışmayı onayladı (karar no: 386, tarih: 03.12.2020).

Hasta Onamı: Çalışma retrospektif olarak yapıldığı için hasta onamı alınmadı.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu ve editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Yazar Katkıları: Cerrahi ve Medikal Uygulama - C.Y.; Konsept - İ.K., A.Ö.; Dizayn - Ç.H.; Veri Toplama veya İşleme - G.T.; Analiz veya Yorumlama - A.Ö.; Literatür Arama - G.T., G.K.; Yazan - Ç.H., G.T.

Çıkar Çatışması: Yazarlar tarafından çıkar çatışması bildirilmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar tarafından finansal destek almadıkları bildirilmiştir.


Resimler

 1. Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin, Number 222. Obstet Gynecol 2020; 135: e237-60. doi: 10.1097/AOG.0000000000003891..
 2. Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö, Moller AB, Daniels J, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Health 2014; 2: e323-33. doi: 10.1016/S2214-109X(14)70227-X.
 3. Ye L, Shi MD, Zhang YP, Zhang JS, Zhu CR, Zhou R. Risk factors and pregnancy outcomes associated with retinopathy in patients presenting with severe preeclampsia: A retrospective cohort study. Medicine (Baltimore) 2020; 99: e19349. doi: 10.1097/MD.0000000000019349.
 4. Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists’ Task Force on hypertension in pregnancy. Obstet Gynecol 2013; 122: 1122-31.
 5. Lai J, Syngelaki A, Nicolaides KH, von Dadelszen P, Magee LA. Impact of new definitions of preeclampsia at term on identification of adverse maternal and perinatal outcomes. Am J Obstet Gynecol 2021; 224: 518.e1-518.e11. doi: 10.1016/j.ajog.2020.11.004.
 6. Yılmaz Baran Ş, Alemdaroğlu S, Durdağ GD, Yetkinel S, Yüksel Şimşek S, Kalaycı H, et al. Reappraisal of the relationship between 24-hour proteinuria and preeclampsia in terms of the maternal and perinatal outcomes. Hypertens Pregnancy 2020; 39: 82-8.
 7. Macedo TCC, Montagna E, Trevisan CM, Zaia V, de Oliveira R, Barbosa CP, et al. Prevalence of preeclampsia and eclampsia in adolescent pregnancy: a systematic review and meta-analysis of 291,247 adolescents worldwide since 1969. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2020; 248: 177-86.
 8. Brown MA, Magee LA, Kenny LC, Karumanchi SA, McCarthy FP, Saito S, et al; International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP). The hypertensive disorders of pregnancy: ISSHP classification, diagnosis & management recommendations for international practice. Pregnancy Hypertens 2018; 13: 291-310.
 9. Naruse K, Shigemi D, Hashiguchi M, Imamura M, Yasunaga H, Arai T; Advanced Life Support in Obstetrics (ALSO)-Japan Research Group. Placental abruption in each hypertensive disorders of pregnancy phenotype: a retrospective cohort study using a national inpatient database in Japan. Hypertens Res 2021; 44: 232-8.
 10. Skråstad RB, Hov GG, Blaas HG, Romundstad PR, Salvesen KÅ. A prospective study of screening for hypertensive disorders of pregnancy at 11-13 weeks in a Scandinavian population. Acta Obstet Gynecol Scand 2014; 93: 1238-47.
 11. Dağdeviren H, Çankaya A, Cengiz H, Tombul T, Kanawati A, Süzen Çaypınar S, et al. Maternal and neonatal outcomes of women with preeclampsia and eclampsia at a tertiary care center. Haseki Tıp Bülteni 2015; 53: 143-6.
 12. Roberge S, Nicolaides KH, Demers S, Villa P, Bujold E. Prevention of perinatal death and adverse perinatal outcome using low-dose aspirin: a meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 491-9.
 13. Wójtowicz A, Zembala-Szczerba M, Babczyk D, Kolodziejczyk-Pietruszka M, Lewaczynska O, Huras H. Early- and late-onset preeclampsia: a comprehensive cohort study of laboratory and clinical findings according to the new ISHHP criteria. Int J Hypertens 2019; 2019: 4108271. doi: 10.1155/2019/4108271.
 14. Tlaye KG, Endalfer ML, Kassaw MW, Gebremedhin MM, Aynalem YA. Preeclampsia management modalities and perinatal death: a retrospective study in Woldia general hospital. BMC Pregnancy Childbirth 2020; 20: 205.
 15. Başol G, Uzun ND, Uzun F, Kale A, Terzi H. Retrospective analysis of the preeclampsia cases delivered in our clinic between 2013 and 2017. Perinatal Journal 2018; 26: 135-40.
 16. Susilo SA, Pratiwi KN, Fattah ANA, et al. Determinants of low APGAR score among preeclamptic deliveries in Cipto Mangunkusumo Hospital: a retrospective cohort study in 2014. Med J Indones 2015; 24: 183-9.
 17. Asseffa NA, Demissie BW. Perinatal outcomes of hypertensive disorders in pregnancy at a referral hospital, Southern Ethiopia. PLoS One. 2019; 14: e0213240. doi: 10.1371/journal.pone.0213240.
 18. Adu-Bonsaffoh K, Obed SA, Seffah JD. Maternal outcomes of hypertensive disorders in pregnancy at Korle Bu Teaching Hospital, Ghana. Int J Gynaecol Obstet 2014; 127: 238-42.
 19. Rolnik DL, Nicolaides KH, Poon LC. Prevention of preeclampsia with aspirin. Am J Obstet Gynecol 2020: S0002-9378: 30873-5. doi: 10.1016/j.ajog.2020.08.045. Epub ahead of print.
 20. Rahnemaei FA, Fashami MA, Abdi F, Abbasi M. Factors effective in the prevention of preeclampsia: a systematic review. Taiwan J Obstet Gynecol 2020; 59: 173-82.