Orijinal Araştırma

Travma Sonrası Gelişen Sert Dirsek Olgularında Artroliz

10.4274/jarem.galenos.2019.2771

  • Erdem Özden
  • Kahraman Öztürk
  • Bilal Birkan Demir
  • Ahmet Utku Gürün
  • Murat Demiroğlu
  • Serkan Aykut

Gönderim Tarihi: 21.01.2019 Kabul Tarihi: 03.04.2019 J Acad Res Med 2020;10(1):75-81

Amaç:

Bu çalışmada intrinsik, ekstrinsik veya kombine sebeplerden kaynaklanan sert dirsek olgularındaki artroliz sonuçları değerlendirildi.

Yöntemler:

Ocak 2005 ile Aralık 2012 yılları arasında fonksiyonel dirsek hareketlerini yerine getiremeyen 22 hastanın 23 dirseğine uygulanan artroliz sonuçları değerlendirildi. Ortalama yaş 30,6±11,4 yıl (16 ile 67 yaş arasında) ve ortalama takip süresi 81 aydır (58 ay ile 12 yıl arasında). Dirsek eklem hareket açıklıkları ameliyat öncesinde ve sonrasında kayıt edilmiştir. Hastalar klinik olarak hızlı Kol, Omuz ve El Sorunları (DASH) anketi ve MAYO dirsek performans skorları ile değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Ameliyat öncesi ortalama dirsek hareket açıklığı 42 derece (0 ile 90 derece arasında) iken, en az 58 aylık takip süresi sonucunda ölçülen değer 109 derece (70 ile 140 derece arasında) saptanmıştır. Ortalama artış 67,8±25 derecedir (30-125). Ortalama hızlı DASH skoru 18,2±12,7’dir (6.8 ile 63.6). MAYO dirsek değerlendirme sistemine göre kırık tespiti için geçirdiği ilk ameliyatından sonra enfeksiyon gelişen bir hastada kötü sonuç, üç hastada orta sonuç, 17 hastada iyi sonuç ve bir hastanın her iki dirseğinde de mükemmel sonuç elde edilmiştir

Sonuç:

Sert dirsek açık gevşetme ameliyatlarından iyi sonuçlar alınsa da, bu problemi çözmekten ziyade dirsek sertliğini önlemenin daha iyi olacağını unutmamak gerekir. Bu çalışmadaki 23 dirseğin 15’inin daha önce dirsek bölgesi kırığı geçirmiş olduğunu göz önüne alarak, kırıklardan sonra stabil tespit, çok özenli kanama kontrolü sağlanması, kısa immobilizasyon ve erken rehabilitasyonun dirsek sertliğini önlemede en önemli basamaklar olduğunu hatırlamak gerekir.

Anahtar Kelimeler: Dirsek, sertlik, travma sonrası, gevşetme, artroliz

Tam Metin (İngilizce)