Cilt 11, Sayı 2

Ağustos 2021
(16) Orijinal Araştırma, (2) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Orijinal Araştırma

Juvenil İdiyopatik Artrit Aktivitesi ile İlişkili Serum Visfatin ve Adiponektin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Oktay Çalışkan
 • Zeynep Banu Güngör
 • Özlem Balcı Ekmekçi
 • Hakan Ekmekçi
 • Kenan Barut
 • Sezgin Şahin
 • Amra Adroviç Yıldız
 • Şeyma Dümür
 • Özgür Kasapçopur
 • Mine Kucur
J Acad Res Med 2021; 11: 120-125 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.43043
Elektroglottografi Ölçümünün Test-Tekrar Test Güvenirliği
 • Mehmet Emrah Cangi
 • Göksu Yılmaz
J Acad Res Med 2021; 11: 126-136 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3878
Eklem İçi Kalkaneus Kırıklarının Radyolojik ve Fonksiyonel Değerlendirilmesi: Eşlik Eden Yaralanması Olan ve İzole Kırıkların Karşılaştırılması
 • Esra Çirci
 • Alican Barış
J Acad Res Med 2021; 11: 137-142 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3926
Tip-1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuk ve Adölesan Olgularda Başvuru 25-hidroksivitamin D Düzeyleri ve Klinik, Laboratuvar, İzlem Verileri ile İlişkisi
 • Gökçen Karamık
 • Aslıhan Araslı Yılmaz
 • Zehra Aycan
 • Şenay Savaş Erdeve
 • Semra Çetinkaya
J Acad Res Med 2021; 11: 143-148 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3947
Giyilebilir Basınç ve Hareket Sensörleri ile Dinamik Vestibüler Sistem Analiz Algoritması Geliştirilmesi
 • Eyyup Kara
 • Serhat İkizoğlu
 • Kaan Şahin
 • Tunay Çakar
 • Ahmet Ataş
J Acad Res Med 2021; 11: 149-156 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3980
Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Lazer Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması
 • Nuran Öz
 • Nil Sayıner Çağlar
 • Nezihe Akar
 • Abdullah Akar
 • Ebru Aytekin
J Acad Res Med 2021; 11: 157-163 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3981
Peyronie Hastalığında Cerrahi Tedavi: Tek Merkez Deneyimi
 • Mehmet Eflatun Deniz
 • Umut Ünal
J Acad Res Med 2021; 11: 164-168 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3721
Okul Öncesi Dönem Çocukları 2 Cm Altı Renal Pelvis ve Alt Pol Taşlarında ESWL ve RIRS Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Mehmet Eflatun Deniz
 • Ali Çift
J Acad Res Med 2021; 11: 169-173 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.09719
Vajinismuslu İnfertil Kadınların Yardımcı Üreme Teknikleriyle Yönetimi
 • Arzu Yurci
 • Şaban Karayağız
J Acad Res Med 2021; 11: 174-178 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.69885
Üreter Taşlarının Spontan Pasajını Öngörmede Prokalsitonin ve Diğer Enflamasyon Belirteçlerinin Rolü
 • Nusret Can Çilesiz
 • Burak Arslan
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Öykü Arslan
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2021; 11: 179-186 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.69775
Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Çölyak Hastalığını Öngörmede Hematolojik Parametreler ve Lökosit Formülleri
 • Zeynep Canan Özdemir
 • Yeter Düzenli Kar
 • Polat Cengiz Bektaş
 • Makbule Eren
 • Muzaffer Bilgin
 • Özcan Bör
J Acad Res Med 2021; 11: 187-191 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.46338
Koronavirüs Hastalığı-2019 Pandemi Hastanesinin Nöroşirürji Kliniğinde 3 Ay Boyunca Yapılan Ameliyatlar ve Koronavirüs Hastalığı-2019 Bulaşı Açısından Etkileri
 • Mert Şahinoğlu
 • Derya Karaoğlu Gündoğdu
 • Murat Ertaş
 • Fırat Yıldız
 • Ender Köktekir
 • Hakan Karabağlı
J Acad Res Med 2021; 11: 192-198 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.47966
Ultrasonografi ile Saptanabilen Şüpheli Mikrokalsifikasyonların Görünüm Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Yasemin Kayadibi
 • Deniz Esin Tekcan Şanlı
 • Neşe Uçar
 • Emine Yıldırım
 • Ahmet Necati Şanlı
J Acad Res Med 2021; 11: 199-205 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.18291
Sağlıklı Çocuklarda İki Ayrı Fotorefraktör Cihazının Skiaskopi Ölçümleri ile Karşılaştırılması
 • Gülay Yalçınkaya
 • Osman Bulut Ocak
 • İhsan Çakır
 • Aslı İnal
 • Birsen Gökyiğit
J Acad Res Med 2021; 11: 206-210 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.87597
Hastanede Yatan Akut Gastroenteritli Çocuklarda Enteropatojenlerin Karşılaştırması
 • Merve Arslan
 • Melike Mercan Başpınar
 • Seda Geylani Güleç
 • Okcan Basat
J Acad Res Med 2021; 11: 211-218 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.73792
Erken Dönemde Tekrarlayan Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi Nedenlerinin Değerlendirilmesi
 • Murat Akaydın
 • Okan Demiray
J Acad Res Med 2021; 11: 219-226 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.18209

Olgu Sunumu

Ondansetron Alerjisinde Alternatif Granisetron ile Kemoterapiye Bağlı Semptomların Başarılı Şekilde Tedavisi
 • Öner Özdemir
 • Olena Erkun
J Acad Res Med 2021; 11: 227-229 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.77487
Rektal Tümörü Düşündüren Soliter Rektal Ülser Olgusu
 • Burçin Aygün Coşarpınar
 • Nafiye Urgancı
 • Ramazan Uçak
 • Hüseyin Alkım
J Acad Res Med 2021; 11: 230-233 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.38258

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form