Cilt 11, Sayı 3

Aralık 2021
(3) Diğer, (8) Orijinal Araştırma, (1) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Orijinal Araştırma

Türkiye’de Eğitim Kurumlarında Görevli Akademik Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Bilimsel Üretimlerinin H-indeks ve Bibliyometrik Parametreler ile Analizi
 • Volkan Hancı
 • Gözde Altuntaş Uzun
 • Manolya Aksoy
 • Selin Bozkurt
 • Büşra Otlu
 • Murat Özçelik
 • Özlem Öner
 • Necati Gökmen
J Acad Res Med 2021; 11: 234-240 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.42714
Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Akut Koroner Sendrom Hastalarında PR Mesafesi Majör İstenmeyen Olayları Öngörmüştür: 3 Yıllık Takip Sonuçları
 • Ahmet Seyda Yılmaz
 • Göksel Çinier
 • Fatih Kahraman
 • Mustafa Çetin
 • Ömer Faruk Çırakoğlu
J Acad Res Med 2021; 11: 241-248 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.82473
Tersiyer Bir Merkezdeki Preeklampsi ve Eklampsi Olgularının Perinatal Sonuçlarının Retrospektif İncelenmesi
 • Çağlar Helvacıoğlu
 • Güneş Topçu
 • Gözde Konak
 • İbrahim Kale
 • Cem Yalçınkaya
 • Ayşegül Özel
J Acad Res Med 2021; 11: 249-253 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.02486
Stereotaktik Radyoterapi Sonrası Radyasyona Bağlı Erektil Disfonksiyon ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Selvi Tabak Dinçer
 • Emre Uysal
J Acad Res Med 2021; 11: 254-261 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.21939
Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatörle İlişkili Pnömoninin Risk Faktörleri ve Klinik-radyolojik Değerlendirmesi
 • Gürkan Atay
 • Emine Çalışkan
 • Nezahat Gürler
 • Demet Demirkol
 • Ayper Somer
J Acad Res Med 2021; 11: 262-268 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.22931
Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Evrelemede Preoperatif Ultrasonografi ve Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
 • Emine Yıldırım
 • Zekeriya Pelen
 • Murat Keğin
 • Neşe Uçar
 • Yasemin Kayadibi
 • Özgecan Gündoğar
J Acad Res Med 2021; 11: 269-276 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.73745
M30 ve M65’in Larenksin Skuamöz Hücreli Kanserlerinde Tanısal ve Prognostik Değeri
 • Yetkin Zeki Yılmaz
 • Haydar Murat Yener
 • Umur Akıner
 • Özge Tarhan
 • Hakan Ekmekci
 • Özlem Balcı Ekmekci
 • Mehmet Yılmaz
 • Hasan Ahmet Özdoğan
J Acad Res Med 2021; 11: 277-282 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.19483
Metakarp Kırıklarında İmmobilizasyon Olmaksızın Erken Aktif ve Pasif Hareket Güvenli Midir? Sonuçlar Üzerinde Geleneksel Rehabilitasyon Programlarından Daha Etkili Midir?
 • Betül Başar
 • Abdulkadir Polat
J Acad Res Med 2021; 11: 283-287 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.77528

Olgu Sunumu

Mungan Sendromlu Bir Hastada Anestezi ve Postoperatif Analjezi, Otozomal Resesif Ailesel Viseral Miyopati: Olgu Sunumu
 • Mert Canbaz
 • Nur Canbolat
 • Esra Saka
 • Mehmet İlke Büget
J Acad Res Med 2021; 11: 288-290 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.52714

Diğer

2021 Hakem Dizini
J Acad Res Med 2021; 11: 0-0
2021 Yazar Dizini
J Acad Res Med 2021; 11: 0-0
2021 Konu Dizini
J Acad Res Med 2021; 11: 0-0

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form