Cilt 12, Sayı 1

Nisan 2022
(7) Orijinal Araştırma

Kapak

Kapak Sayfası


Orijinal Araştırma

Osteoartritli Hastaların Sinovyal Sıvılarında miRNA-129-3p Ekspresyonlarının Değerlendirilmesi
 • Sıla Hidayet Bozdoğan Polat
 • Abdulkadir Polat
 • Hafize Uzun
 • Gülderen Şahin
 • Nuran Darıyerli
J Acad Res Med 2022; 12: 1-4 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.46320
Alerjik Rinitin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Doğan Çakan
 • Emin Öztürk
J Acad Res Med 2022; 12: 5-9 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.28199
Prematür Telarş ve Santral Puberte Prekoks Ayırıcı Tanısında Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi
 • Havva Nur Peltek Kendirci
 • İlknur Kaba
J Acad Res Med 2022; 12: 10-14 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.63825
Dev Lipomun Düşük Dereceli Liposarkomdan Ayırt Edilmesinde Radyolojik Bulguların Önemi ve En Uygun Cerrahi Tedavi Protokolü
 • Ömer Sofulu
J Acad Res Med 2022; 12: 15-20 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.30301
İmmünsüprese Hastalarda İnvaziv Fungal Enfeksiyon Gelişimindeki Risk Faktörlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Onur Özalp
 • Ayşegül Yeşilkaya
 • Mehtap Akçil Ok
 • Ayşe Hande Arslan
J Acad Res Med 2022; 12: 21-27 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.89421
Romatizmal Hastalığı Olan Çocuklarda COVID-19 Aşılama Pratiği
 • Mehmet Yıldız
 • Fatih Haşlak
 • Aybüke Günalp
 • Amra Adrovic Yıldız
 • Sezgin Şahin
 • Kenan Barut
 • Özgür Kasapçopur
J Acad Res Med 2022; 12: 28-35 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.44127
Akut İskemik İnmeli Hastalarda Trombolitik Tedavi Komplikasyonları ile Laboratuvar Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Mustafa Çalık
 • Derya Öztürk
J Acad Res Med 2022; 12: 36-41 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.32932

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form