Cilt 12, Sayı 2

Ağustos 2022
(9) Orijinal Araştırma

Kapak

Kapak Sayfası


Orijinal Araştırma

Total PSA Değeri 2,5-10 ng/mL Aralığındaki Hastaların İdrar Sarkozin Değerleri Prostat Biyopsisi Gereksinimini Öngörebilir mi?
 • Onur Fikri
 • Nilhan Nurlu
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Ali Eroğlu
 • Memduh Aydın
 • Arif Kalkanlı
 • Cem Tuğrul Gezmiş
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2022; 12: 42-48 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.74046
Estetik Jinekoloji için Yeni Bir Anket: Kadın Genital Kozmetik Prosedür Talebine Yönelik Kendini Değerlendirme Anketi (Q-FGCP)
 • Dilşad Herkiloğlu
 • Sadık Şahin
 • Canan Kabaca
 • Cansu Önal
 • Burak Hazine
 • Mustafa Eroğlu
J Acad Res Med 2022; 12: 49-54 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.29591
Staphylococcus aureus Klinik İzolatları Arasında in vitro Biyofilm Oluşumunun ve Antibiyotik Direnç Paterniyle Korelasyonunun Araştırılması: Kuzey Kıbrıs’ta Kesitsel Bir Çalışma
 • Ahmed Hassan İbrahim
 • Emrah Güler
 • Cemile Bağkur
 • Kaya Süer
 • Eşref Çelik
J Acad Res Med 2022; 12: 55-60 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.51423
Karbapenem Dirençli Enterobacterales için Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemi ile BD Phoenix, Micro Scan ve E-test Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kolistin Duyarlılık Testi
 • Reyhan Yiş
J Acad Res Med 2022; 12: 61-65 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.70299
Persistan Alerjik Rinitli Hastalarda Diyetin ECP, IL-4 ve IL-31 Üzerine Etkisi
 • Yetkin Zeki Yılmaz
 • Begüm Bahar Yılmaz
 • Haydar Murat Yener
 • Salih Çanakçıoğlu
J Acad Res Med 2022; 12: 66-70 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.54254
Zor Laparoskopik Kolesistektomi Bağlamında Rouviere Sulkusunun Sıklığı, Varyasyonları ve Önemi
 • Ersin Acet
 • Murat Kegin
 • Mete Büyükertan
 • Burak Karip
 • Hüseyin Avni Balcıoğlu
J Acad Res Med 2022; 12: 71-77 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.64326
Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalarda İdeal Lomber Pedikül Vidalama Uygulamasının Superior Faset Eklem ile İlişkisi
 • Kadir Abul
J Acad Res Med 2022; 12: 78-86 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.62634
Sıçanlarda Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktivite Üzerine Akut ve Kronik Metformin Tedavisinin Etkileri
 • Ümit Kılıç
 • Şerif Demir
 • Ersin Beyazçiçek
 • Özge Beyazçiçek
 • Hayriye Soytürk
J Acad Res Med 2022; 12: 87-98 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.25238
MODY Olgularının Değerlendirilmesi ve Uzun Dönem İzlem Sonuçları, Yeni Mutasyonların Tanımlanması
 • Elif Sağsak
 • Aşan Önder
 • Havva Nur Peltek Kendirci
 • Metin Yıldız
 • Özlem Akgün Doğan
J Acad Res Med 2022; 12: 99-107 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.26818

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form