Cilt 9, Sayı 1 (Özel)

Aralık 2019
(9) Özgün Araştırma

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Lomber Disk Cerrahisinde Bir Doz Profilaktik Antibiyotik Kullanılmasının Spondilodiskit Gelişimine Etkisi
 • Furkan Diren
 • Mehmet Bülent Önal
 • Halil Can
 • Atilla Kırcelli
J Acad Res Med 2019; 9: 1-6 DOI: 10.5152/jarem.2018.2333
Great-Grand Multiparite ile Tip 2 Diabetes Mellitus Gelişimi Arasındaki İlişki
 • Baki Erdem
 • Nuri Peker
J Acad Res Med 2019; 9: 7-9 DOI: 10.5152/jarem.2019.2311
Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi
 • Serhat Yıldızhan
 • Mehmet Gazi Boyacı
J Acad Res Med 2019; 9: 10-14 DOI: 10.5152/jarem.2019.2223
Atipisiz Endometrial Hiperplazide Levonorgestrel Salgılayan Rahim İçi Sistem (LS-RİS) Kullanımının Uterin Arter, Uterin Volüm ve Endometrium Üzerine Etkisi
 • İlkbal Temel Yüksel
 • Baki Erdem
 • Berna Aslan Çetin
 • Nadiye Duğan Köroğlu
 • Ramazan Dansuk
J Acad Res Med 2019; 9: 15-18 DOI: 10.5152/jarem.2019.2470
Preterm Hastalarda Erken ve Geç İdyopatik Ablasyo Plasenta Vakalarının Analizi
 • Işıl Uzun Çilingir
 • Füsun Varol
 • Havva Sütçü
 • Cihan İnan
 • Cem Yener
 • Cenk Sayın
J Acad Res Med 2019; 9: 19-22 DOI: 10.5152/jarem.2018.2364
Kardiyak Sendrom X Hastalarında İnterlökin-17 Serum Seviyesi ve IL-17 Geni -152G/A Polimorfizminin Araştırılması
 • Yasemin Gizem Özer
 • Burak Önal
 • Deniz Özen
 • Cemre Kandaz
 • Bülent Demir
 • Ahmet Gökhan Akkan
J Acad Res Med 2019; 9: 23-28 DOI: 10.5152/jarem.2018.2038
Dirençli Epilepsili Hastalarda İlk Nöbet Tipi ve Nöbet Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi
 • Fatma Çetinkaya Çat
 • Mehmet Sait Okan
J Acad Res Med 2019; 9: 29-34 DOI: 10.5152/jarem.2018.2441
Yeni Asferik Monofokal Göz İçi Lensin İmplantasyonun Takiben Klinik Sonuçları
 • Ulviye Yiğit
 • Ercan Çavuşoğlu
 • İ. Umut Onur
 • F. Selin Kaya
J Acad Res Med 2019; 9: 35-40 DOI: 10.5152/jarem.2019.2355
JAM-A rs790056 ve LFA-1 rs8058823 Varyasyonlarının Böbrek Kanseri Üzerine Etkileri
 • Halime Hanım Pençe
 • Burcu Çaykara
 • Sadrettin Pençe
 • Bengü Tokat
 • Alper Ötünçtemur
J Acad Res Med 2019; 9: 41-44 DOI: 10.5152/jarem.2019.2891

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form