Cilt 9, Sayı 1

Nisan 2019
(9) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

EDİTÖRDEN
J Acad Res Med 2019; 9: 0-0

Özgün Araştırma

Yenidoğan Konvülziyonlarının Etyolojisi ve Tedavi Uygulamaları
 • Duygu Besnili Acar
 • Ali Bülbül
 • Sinan Uslu
 • İlkay Özmeral Odabaşı
 • Bülent Güzel
J Acad Res Med 2019; 9: 1-5 DOI: 10.5152/jarem.2019.1883
Glutaminin Travmatik Oral Mukozal Lezyonların İyileşmesi Üzerine Etkileri: Deneysel Çalışma
 • Sedat Akbaş
 • Enes Karabulut
 • Ayşe Pervin Sutas Bozkurt
 • Övgü Aydın
 • Dilek Düzgün Ergün
 • Gürcan Güngör
J Acad Res Med 2019; 9: 6-13 DOI: 10.5152/jarem.2019.2008
Larinksin Farklı Organ Koruma Cerrahilerinin Ses Kalitesi Üzerine Etkisinin Algısal ve Akustik Yöntemlerle Karşılaştırılması
 • Fatma Esen Aydınlı
 • Ahmet Ataş
 • Şefik Hoşal
J Acad Res Med 2019; 9: 14-21 DOI: 10.5152/jarem.2019.2117
Calot Üçgeni Disseksiyon Süresinin Zor Kolesistektomi Tanımına Etkisi
 • Emin Köse
J Acad Res Med 2019; 9: 22-26 DOI: 10.5152/jarem.2019.2388
Erektil Disfonksiyon ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
 • Mehmet Karabakan
 • Aliseydi Bozkurt
J Acad Res Med 2019; 9: 27-31 DOI: 10.5152/jarem.2019.2138
Diyabetik ve Nondiyabetik Hastalarda Katarakt Cerrahisi Sonrası Makula Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi
 • Özge Pınar Akarsu Açar
 • Ali Olgun
 • Erdem Ergen
 • Atila Gökçe Demir
 • Dilek Güven
J Acad Res Med 2019; 9: 32-37 DOI: 10.5152/jarem.2019.2108
Genç Bireylerde Müzik Maruziyeti Sonrası Olivokoklear Efferent Sistem Aktivasyonunun Değerlendirilmesi
 • Erdoğan Bulut
 • Elçin Nurçin
 • Şule Yılmaz
 • Selis Gülseven Güven
 • Memduha Taş
J Acad Res Med 2019; 9: 38-44 DOI: 10.5152/jarem.2019.2090
Alzheimer Hastalığında BACE1 ve Clusterin Genleri Ekspresyon Seviyelerinin Analizi
 • Hani Alsaadoni
 • Burcu Çaykara
 • Sadrettin Pençe
 • Saffet Tüzgen
 • Halime Hanım Pençe
J Acad Res Med 2019; 9: 45-49 DOI: 10.5152/jarem.2019.2671
Bir Yanık Merkezindeki Çocuk Hastalarda Gelişen Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Değerlendirilmesi
 • Zeynep Gökçe Gayretli Aydın
 • Nihal Özden Eyüpoğlu
 • Esra Özkaya
 • Elif Bahat Özdoğan
 • Murat Livaoğlu
 • Serdar Türkyılmaz
J Acad Res Med 2019; 9: 50-54 DOI: 10.5152/jarem.2019.2727

Olgu Sunumu

Folliküler Tiroit Karsinomunun Skalp ve Üst Ekstremitede Kitlesel Cilt Metastazları
 • Sibel Yıldırım
 • Zahide Çiler Büyükatalay
 • Gürsel Dursun
J Acad Res Med 2019; 9: 55-57 DOI: 10.5152/jarem.2019.2052
Prostatik Melanozis: Olgu Sunumu
 • Gizem Teoman
 • İsmail Saygın
 • Sevdegül Mungan
J Acad Res Med 2019; 9: 58-60 DOI: 10.5152/jarem.2019.1914

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form