Cilt 8, Sayı 2

Ağustos 2018
(9) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (1) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Nötropenik Sepsisli Çocuk Hastalarda Terapötik Plazma Değişimi: Tek Merkez Deneyimi
 • Zeynep Canan Özdemir
 • Yeter Düzenli Kar
 • Özcan Bör
J Acad Res Med 2018; 8: 59-62 DOI: 10.5152/jarem.2017.1576
El Cerrahisi Kliniklerinde Sık Görülen Bir Kırık: Başparmak Metakarp Taban Kırıkları
 • Serkan Aykut
 • Furkan Yapıcı
 • Kahraman Öztürk
 • Mehmet Baydar
 • Ayşe Şencan
 • Fatih Arslanoğlu
J Acad Res Med 2018; 8: 63-66 DOI: 10.5152/jarem.2017.1589
Kompanse Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Nötrofil- Lenfosit Oranı, Trombosit-Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Araştırılması
 • Mustafa Yurtdaş
 • Mahmut Özdemir
 • Nesim Aladağ
J Acad Res Med 2018; 8: 67-71 DOI: 10.5152/jarem.2018.1632
Prokalsitonin Rehberliğinde Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Antibiyotik Tedavisi
 • Merih Kalamanoğlu Balcı
 • Baran Balcan
 • Şehnaz Olgun Yıldızeli
 • Berrin Ceyhan
J Acad Res Med 2018; 8: 72-78 DOI: 10.5152/jarem.2018.1692
Tubal Reanastomoz Sonrası Gebelik Sonuçları, Tersiyer Merkezde 10 Yıllık Deneyim
 • Ömer Erkan Yapça
 • Neşet Gümüşburun
 • Ragıp Atakan Al
 • Bünyamin Börekçi
 • Metin İngeç
 • Yakup Kumtepe
J Acad Res Med 2018; 8: 79-82 DOI: 10.5152/jarem.2017.1720
Metastatik Mide Karsinomlu Hastalarda Periton Metastazı Varlığının Prognostik Etkisi
 • Nebi Serkan Demirci
J Acad Res Med 2018; 8: 83-90 DOI: 10.5152/jarem.2017.1763
Titanyum - Trombositten Zengin Fibrin Otogreftinin Etkinliği: Ön Bildiri
 • Fadime Nuhoğlu
 • Betül Çakmak Tuğcu
 • Mustafa Tunalı
 • Hakan Özdemir
J Acad Res Med 2018; 8: 91-95 DOI: 10.5152/jarem.2018.1908
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Ameliyatının Maliyetini Etkileyen Parametrelerin Değerlendirilmesi
 • Abdullah Şişik
J Acad Res Med 2018; 8: 96-100 DOI: 10.5152/jarem.2018.1966
Türkiye’de Kişisel Ödeme Yöntemiyle İlaç Harcamaları
 • Güven Bektemür
 • Esra Şafak Yılmaz
 • Ali Arslanoğlu
 • Umut Beylik
 • Gökhan Tolga Adaş
J Acad Res Med 2018; 8: 101-108 DOI: 10.5152/jarem.2018.2267

Olgu Sunumu

Primer Lokalize Mesane Amiloidozunun Radyolojik Bulguları
 • Ali Önder Atça
 • Ebru Yılmaz
 • Devrim Sönmez
 • Berrin Erok
 • Ayhan Yılmaz
J Acad Res Med 2018; 8: 109-111 DOI: 10.5152/jarem.2018.999
Üreterde Plazmasitoid Varyant Ürotelyal Karsinom
 • Süleyman Bulut
 • Binhan Kağan Aktaş
 • Cevdet Serkan Gökkaya
 • Ayşe Çiftçi
 • Cüneyt Özden
J Acad Res Med 2018; 8: 112-115 DOI: 10.5152/jarem.2018.1470
Hava Yolu Obstrüksiyonuna Yol Açan Dev Ludwig Anjini
 • Yüce İslamoğlu
 • Tural Fetullayev
 • Süha Beton
 • Başak Ceyda Meco
 • Cem Meco
J Acad Res Med 2018; 8: 116-118 DOI: 10.5152/jarem.2018.1678
Ataksi Telenjiektazili Çocukta Mesane Duvarı Telenjiektazilerine İkincil Persistan Hematüri
 • İlke Onur Kazaz
 • Fatih Çolak
 • Ahmet Serdar Teoman
 • Ersagun Karagüzel
J Acad Res Med 2018; 8: 119-120 DOI: 10.5152/jarem.2018.1861
Postrinoplasti Nazal Dorsal Hematom: Beklenmedik Komplikasyon
 • Ceki Paltura
 • Mehmet Külekçi
J Acad Res Med 2018; 8: 121-123 DOI: 10.5152/jarem.2018.1906

Diğer

Erratum
J Acad Res Med 2018; 8: 124-124 DOI: 10.5152/jarem.2018.1206

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form