Cilt 8, Sayı 1

Nisan 2018
(1) Derleme, (8) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

D Vitamini’nin Astım ve Diğer Alerjik Hastalıklardaki Rol ve Önemi
 • Öner Özdemir
 • Çağla Karavaizoğlu
J Acad Res Med 2018; 8: 1-8 DOI: 10.5152/jarem.2017.1264

Özgün Araştırma

Yaşlı Preoperatif Hastalarda Glomerül Filtrasyon Hızı Tahmininde MDRD ve CKD-EPI Formüllerinin Karşılaştırılması
 • Ali İhsan Cepni
 • Sema Uçak Basat
 • Emin Pala
J Acad Res Med 2018; 8: 9-14 DOI: 10.5152/jarem.2017.1429
Bingöl İlinde Çocuk Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı
 • İlyas Duran
 • Selçuk Nazik
J Acad Res Med 2018; 8: 15-8 DOI: 10.5152/Jarem.2018.1348
Ameliyathanede Maruz Kalınan Floroskopik Radyasyon Etkisinin Biyolojik Doz Değerlendirmeleri
 • Barış Yılmaz
 • Cem Çopuroğlu
 • Kıymet Tabakçıoğlu
 • Funda Sibel Pala
 • Mert Özcan
 • Mert Çiftdemir
J Acad Res Med 2018; 8: 19-24 DOI: 10.5152/jarem.2018.1454
Erektil Disfonksiyonlu Hastaların Serum Magnezyum Değerinin Sağlıklı Akranları ile Karşılaştırılması
 • Erdal Benli
 • Abdullah Çırakoğlu
 • Sema Nur Ayyıldız
J Acad Res Med 2018; 8: 25-29 DOI: 10.5152/jarem.2018.1462
Sadece Yaramazlık mı Yoksa Bir İşaret Mi? Çocuklarda Dış Kulak Yolunda Yabancı Cisim
 • Mehmet Emre Dinç
J Acad Res Med 2018; 8: 30-33 DOI: 10.5152/jarem.2017.1515
Erken Dönem Akut Solunum Sıkıntısı Sendromlu Hastalarda Metilprednizolon Tedavisinin Etkileri
 • Tuğba Bingöl Tanrıverdi
 • Emine Nursen Koltka
 • Hafize Gülşah Özcan
 • Esin Erdem
 • Melek Güra Çelik
J Acad Res Med 2018; 8: 34-38 DOI: 10.5152/jarem.2017.1528
Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserlerinde Profilaktik Olarak Uygulanan İntravezikal BCG ve İnterferon-α 2A Sağaltımının Klinik Sonuçları
 • Aydın İsmet Hazar
 • Can Arat
 • Osman Ceylan
 • Vedat Çalışır
J Acad Res Med 2018; 8: 39-42 DOI: 10.5152/jarem.2017.1540
Pediatrik Olgularda Az Görenlere Yardım Cihazlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Osman Bulut Ocak
 • Ferah Özçelik
 • Aslı İnal
 • Serap Yurttaşer Ocak
 • Funda Ebru Önmez
 • Birsen Gökyiğit
J Acad Res Med 2018; 8: 43-45 DOI: 10.5152/jarem.2018.1575

Olgu Sunumu

Supraklaviküler Tüberküloz Lenfadenopatisi ile Eş Zamanlı Olarak Aksillada Metastatik Lenfadenopati Saptanan Primer Meme Karsinomu
 • Özgür Sarıca
 • Fatih Ağalar
 • Kezban Berberoğlu
J Acad Res Med 2018; 8: 46-49 DOI: 10.5152/jarem.2018.1200
Nadir Lokalizasyonlu Malign Glomus Tümörü
 • Elife Kımıloğlu
 • Fatih Alper Ahlatcı
 • Ayşenur Akyıldız İğdem
 • Nusret Erdoğan
 • Özgecan Gündoğar
J Acad Res Med 2018; 8: 50-51 DOI: 10.5152/jarem.2017.1305
T4 Vertebra Fraktüründe Bilgisayarlı Tomografi altında Perkütan Kifoplasti Uygulaması
 • Ercan Çetin
 • Serdar Kabataş
 • Erdinç Civelek
 • Feyza Yenigün Çetin
 • Eyüp Can Savrunlu
 • Sebahat Nacar Doğan
J Acad Res Med 2018; 8: 52-55 DOI: 10.5152/jarem.2018.1318
Çölyak Hastalığının Nadir Bir Bulgusu: İnvajinasyon
 • Nafiye Urgancı
 • Sinem Polat
 • Banu Yılmaz
J Acad Res Med 2018; 8: 56-58 DOI: 10.5152/jarem.2018.1347

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form