Cilt 7, Sayı 3

Aralık 2017
(1) Derleme, (8) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (1) Editörden, (1) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

EDİTÖRDEN
 • Ömer N. DEVELİOĞLU
J Acad Res Med 2017; 7: 0-0

Derleme

Spazmodik Disfoni
 • Ceki Paltura
 • Ömer N. Develioğlu
 • Haldun Oğuz
J Acad Res Med 2017; 7: 107-111 DOI: 10.5152/jarem.2016.1204

Özgün Araştırma

İzmir’de Bir Üçüncü Basamak Hastanesinde Aile Hekimliği Polikliniği Hasta Profilinin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Halime Seda Küçükerdem
 • Mehmet Arslan
 • Esra Meltem Koç
 • Hüseyin Can
J Acad Res Med 2017; 7: 112-116 DOI: 10.5152/jarem.2017.1165
Evde Sağlık Hizmeti Kapsamındaki Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Tıbbi Durumları
 • Muhammed Mustafa Uzan
 • Memet Taşkın Eğici
 • Dilek Toprak
J Acad Res Med 2017; 7: 117-121 DOI: 10.5152/jarem.2017.1286
İntörn Doktorların Stresle Başa Çıkma Durumları ile Gelecek Kaygı Düzeyleri
 • Fatma Gökşin Cihan
 • Ruhuşen Kutlu
 • Medine Merve Karademirci
J Acad Res Med 2017; 7: 122-127 DOI: 10.5152/jarem.2017.1321
Basit Dirsek Çıkıklarında Kapalı Redüksiyon ve Erken Rehabilitasyon Sonuçlarımız
 • Baybars Ataoğlu
 • Tacettin Ayanoğlu
 • Necefov Elshan
 • Mustafa Özer
 • Mehmet Çetinkaya
 • Kamil Eyvazov
J Acad Res Med 2017; 7: 128-131 DOI: 10.5152/jarem.2017.1329
Helicobacter Pylori Eradikayonu ile ADMA, SDMA ve L-NMMA Serum Düzeylerinin Değişimi
 • Süleyman Baldane
 • Hüseyin Korkmaz
 • Süleyman Hilmi İpekçi
 • Mehmet Sözen
 • Sedat Abuşoğlu
 • Tarık Akar
 • Ali Ünlü
 • Levent Kebapcılar
J Acad Res Med 2017; 7: 132-134 DOI: 10.5152/jarem.2017.1331
Safra Yolu Obstrüksiyonunda Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi’nin Tanıya Katkısı: Ek Bulgular ve Yanılgılar
 • Hülya Kurtul Yıldız
 • Gürol Şahin
 • Elif Evrim Ekin
 • Berrin Erok
 • Gökhan Tolga Adaş
J Acad Res Med 2017; 7: 135-139 DOI: 10.5152/jarem.2017.1371
Akut Lateral Patella Çıkığı Konservatif Tedavisi Sonuçları
 • Murat Gül
 • Engin Çetinkaya
 • Mehmet Özbey Büyükkuşçu
 • Osman Lapçin
 • Raşit Özcafer
J Acad Res Med 2017; 7: 140-143 DOI: 10.5152/jarem.2017.1447
Konuşmada Akıcılık Sorunu olan Çocuklarda Kontralateral Supresyon Yanıtların Transient Evoked Otoakustik Emisyon Testi ile Değerlendirilmesi
 • Erdoğan Bulut
 • Şule Yılmaz
 • Memduha Taş
 • Mehmet Turgay Türkmen
 • Zahra Polat
J Acad Res Med 2017; 7: 144-148 DOI: 10.5152/jarem.2017.1533

Olgu Sunumu

Aksesuar Meme Dokusunda Granüler Hücreli Tümörün Mamografi, Ultrasonografi ve Sonoelastografi Bulguları
 • Ebru Yılmaz
 • Ayhan Yılmaz
 • Esmehan Pehlivan
 • Berrin Erok
 • Sebahat Nacar Doğan
 • Hülya Kurt Yıldız
 • Ali Önder Atça
J Acad Res Med 2017; 7: 149-151 DOI: 10.5152/jarem.2017.977
Romatoid Artritli Bir Hastada İzole Superior Gluteal Sinir Mononöropatisi
 • İbrahim Halil Ural
 • Hasan Kerem Alptekin
 • Leyla Ataş Balcı
J Acad Res Med 2017; 7: 152-157 DOI: 10.5152/jarem.2017.1211
Olanzapin Kullanımına Bağlı Gelişen Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu
 • Gülay Kır
 • Esra Gözügül
 • Ayşe Düşünür
 • Cengiz Yumru
J Acad Res Med 2017; 7: 158-160 DOI: 10.5152/jarem.2016.1252
Çocuklarda Akut Batının Nadir Bir Nedeni: Segmental Omentum Torsiyonuna Bağlı Omental İnfarktüs
 • Ahmet Ali Tuncer
 • Nadire Tuncer
 • Salih Çetinkurşun
J Acad Res Med 2017; 7: 161-162 DOI: 10.5152/jarem.2017.1275
Gebelik İle İlişkili İhmal Edilmiş Femur Boyun Kırığı: Olgu Sunumu
 • Fırat Fidan
 • Mehmet Ümit Çetin
 • Cengiz Kazdal
 • Adem Fatih Göksu
 • Ufuk Özkaya
J Acad Res Med 2017; 7: 163-165 DOI: 10.5152/jarem.2017.1453

Diğer

7. Cilt Dizini
J Acad Res Med 2017; 7: 0-0

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form