Cilt 7, Sayı 2

Ağustos 2017
(7) Özgün Araştırma, (7) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

İstanbul Bağcılar Bölgesinde Çocukluk Çağında Obeziteyi Etkileyen Risk Faktörleri ve Obezitenin Sonuçları
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Oğuzhan Zengi
 • Muhammet Çömçe
 • Özlem Bostan Gayret
 • Dilara Fuçucuoğlu
 • Suna Kılınç
J Acad Res Med 2017; 7: 45-50 DOI: 10.5152/jarem.2016.1037
Türkiye’de Bir Şehirde İndeks Herediter Anjioödem Hastalarının Uzak ve Yakın Test Edilmemiş Akrabalarında Herediter Anjioödem Prevalans ve Klinik Belirtileri
 • Öner Özdemir
 • Bahri Elmas
J Acad Res Med 2017; 7: 51-57 DOI: 10.5152/jarem.2017.1047
Yumurta Alerjisi olan Çocuklarda Kızamık, Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak (KKK) ve Suçiçeği Aşılamaları
 • Öner Özdemir
 • Dilek Ersavaş
J Acad Res Med 2017; 7: 58-62 DOI: 10.5152/jarem.2017.1247
Türkiye’nin Sakarya İlinde Alerjik Rinitli Çocukların İnhalan ve Besin Alerjenlerine Duyarlılık Prevalansı
 • Bahri Elmas
 • Öner Özdemir
J Acad Res Med 2017; 7: 63-69 DOI: 10.5152/jarem.2017.1218
Kronik Pelvik Ağrı Ayırıcı Tanısında Pelvik Venöz Konjesyon
 • Elif Evrim Ekin
 • Hülya Kurtul Yıldız
J Acad Res Med 2017; 7: 70-73 DOI: 10.5152/jarem.2017.1259
Solid Meme Lezyonlarının Karakterizasyonunda Ultrason Elastografinin Tanısal Değeri
 • Mehmet Fatih Türker
 • Sermin Tok Umay
 • Tamer Akça
 • Tuba Karabacak
 • Kaan Esen
 • Yüksel Balcı
 • Feramuz Demir Apaydın
J Acad Res Med 2017; 7: 74-81 DOI: 10.5152/jarem.2017.1246
Mastoidektomi Uygulanan Hastalarda Tur Çalışmasının Oluşturduğu Titreşimin Fasiyal Sinir Motor Fonksiyonlarına Etkisi
 • Murat Topak
 • Ülgen Kökeş
 • Ceki Paltura
 • Ömer Necati Develioğlu
 • Erdem Çağlar
J Acad Res Med 2017; 7: 82-85 DOI: 10.5152/jarem.2017.1251

Olgu Sunumu

Behçet Hastalığında Mesane Disfonksiyonu
 • Murat Dinçer
 • Ömer Onur Çakır
 • Onur Fikri
 • Engin Kandıralı
J Acad Res Med 2017; 7: 86-88 DOI: 10.5152/jarem.2016.972
Asemptomatik Gebe Bir Kadında İnkomplet Mesane Duplikasyonu
 • Erdal Alkan
 • Miraç Turan
 • Altuğ Semiz
 • Mevlana Derya Balbay
J Acad Res Med 2017; 7: 89-91 DOI: 10.5152/jarem.2017.981
Aşırı Doz Siklopentolat Oftalmik Solüsyon Uygulamasına Bağlı Pediyatrik İntoksikasyon Olgusu
 • Canan Ünlü
 • Betül Şen
 • Sibel Devrim
 • İbrahim Öztürk
 • Esin Öner
 • Yağmur Üstün
 • Melek Güra Çelik
J Acad Res Med 2017; 7: 92-94 DOI: 10.5152/jarem.2016.1011
İnek Sütünün İntravenöz Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Anafilaksi
 • Bahri Elmas
 • Öner Özdemir
 • Dilek Bingöl Aydın
J Acad Res Med 2017; 7: 95-98 DOI: 10.5152/jarem.2017.1045
Hidrosefali ve Chiari Tip 2 Malformasyonunun Eşlik Ettiği Torakal Myelomeningosel: Olgu Sunumu
 • Gökhan Canaz
 • Kaan Baturay
 • Nur Topyalın
 • İzzet Durmuşalioğlu
 • Ali Osman Akdemir
J Acad Res Med 2017; 7: 99-101 DOI: 10.5152/jarem.2017.1041
Vena Kava İnferior Agenezili Hastada Derin Ven Trombozu
 • Osman Nuri Tuncer
 • Oruç Alper Onk
 • Ümit Karahan
 • Bilgehan Erkut
J Acad Res Med 2017; 7: 102-104 DOI: 10.5152/jarem.2016.1038
Karaciğere İnvajine olan Kostal Osteokondrom: Olgu Sunumu
 • Emrah Aydın
J Acad Res Med 2017; 7: 105-106 DOI: 10.5152/jarem.2017.1179

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form