Cilt 6, Sayı 3

Aralık 2016
(2) Derleme, (9) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (1) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Prematüre Bebek Nasıl Doğsun?
 • H. Sinan Uslu
 • Ali Bülbül
J Acad Res Med 2016; 6: 129-135 DOI: 10.5152/jarem.2016.1188
İleus: Günlük Pratikte Radyolojik Yaklaşım
 • Hülya Kurtul Yıldız
 • Elif Evrim Ekin
 • Aylin Hasanefendioğlu Bayrak
 • İsmail Sinan Duman
 • Samed Sayar
 • Gökhan Tolga Adaş
J Acad Res Med 2016; 6: 136-140 DOI: 10.5152/jarem.2016.1087

Özgün Araştırma

 • Orçun Can
 • Mehmet Uzunlulu
 • Aytekin Oğuz
 • Aysun Semerci
 • Gökhan Gönenli
 • Özge Telci Çaklılı
 • Ferruh Kemal İsman
 • Banu İşbilen-Başok
J Acad Res Med 2016; 6: 141-146 DOI: 10.5152/jarem.2016.1111
 • Esat Uygur
 • Birol Aktaş
 • Tayyar Taylan Öz
 • Samet Erinç
 • Murat Koç
J Acad Res Med 2016; 6: 147-151 DOI: 10.5152/jarem.2016.1085
On Yaş Altı ve Üstü Pediatrik Taş Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Hüseyin Çelik
 • Caner Ediz
 • Ahmet Çamtosun
 • Ramazan Altıntaş
 • Serhan Çimen
 • İbrahim Topçu
 • Cemal Taşdemir
J Acad Res Med 2016; 6: 152-155 DOI: 10.5152/jarem.2016.1069
Tubal Sterilizasyonun Kadın Cinsel Fonksiyonu Üzerine Etkileri ve Sexual Disfonksiyona Yol Açan Faktörler
 • Ahmet Yıldız
 • Serkan Kumbasar
 • Süleyman Salman
 • Aytek Şık
J Acad Res Med 2016; 6: 156-161 DOI: 10.5152/jarem.2016.1027
Hastane Yönetimi Açısından Radyasyon Güvenliğinin Önemi ve Radyoloji Teknisyenlerinin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
 • Şirin Özkan
 • Gökhan Aba
 • Bülent Tekinsoy
J Acad Res Med 2016; 6: 162-169 DOI: 10.5152/jarem.2016.1056
 • Hüseyin Altuğ Çakmak
 • Burcu Dinçgez Çakmak
 • Gülten Özgen
 • Mehmet Gül
 • Ayşe Ender Yumru
J Acad Res Med 2016; 6: 170-176 DOI: 10.5152/jarem.2016.1063
Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yaşının ve Cerrahi Yöntemin Klinik ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
 • Hüseyin Yorgancıgil
 • Ahmet Aslan
 • Demir Demirci
 • Tolga Atay
J Acad Res Med 2016; 6: 177-182 DOI: 10.5152/jarem.2016.1024
 • Engin Çetinkaya
 • Umut Yavuz
 • Osman Lapcin
 • Yavuz Arıkan
 • Yunus Emre Akman
 • Kubilay Beng
 • Yavuz Selim Kabukcuoğlu
J Acad Res Med 2016; 6: 183-187 DOI: 10.5152/jarem.2016.931
Eğitimde Farklı Bir Makro Organizasyon Modeli Olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 • Güven Bektemür
 • Ali İhsan Taşcı
 • Gökhan Adaş
J Acad Res Med 2016; 6: 203-209 DOI: 10.5152/jarem.2016.1280

Olgu Sunumu

 • Özkan Onuk
 • Nusret Can Çilesiz
 • Aydın İsmet Hazar
 • Tuğrul Gezmiş
 • Yusuf Turushan Özcanlı
 • Muhammet Murat Dinçer
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2016; 6: 188-190 DOI: 10.5152/jarem.2016.975
Hepatomegalinin Nadir Bir Nedeni; İnfantil Hepatik Hemanjiom Endotelyoma
 • Reyhan Gümüştekin
 • Nafiye Urgancı
 • Sema Vural
J Acad Res Med 2016; 6: 191-193 DOI: 10.5152/jarem.2015.793
Parvovirüs B19 Enfeksiyonunun Tetiklediği Hemolitik Kriz ile Tanı Konulan Herediter Sferositozlu İki Kardeş
 • Meltem Erol
 • Özlem Bostan Gayret
 • Özgül Yiğit
 • Mahir Tıraş
 • Sultan Bent
J Acad Res Med 2016; 6: 194-195 DOI: 10.5152/jarem.2016.800
 • Hasan Ceylan
 • Cem Yıldırım
 • Musa Korkmaz
 • Doğan Atlıhan
 • Mahmut Ercan Çetinus
J Acad Res Med 2016; 6: 196-199 DOI: 10.5152/jarem.2015.889
Apert Sendromu ve Atriyal Septal Defekt Birlikteliği
 • Pınar Dervişoğlu
 • Mustafa Kösecik
 • Serkan Kumbasar
 • Süleyman Salman
 • Bulat Aytek Şık
 • Baki Erdem
 • Bülent Tekin
J Acad Res Med 2016; 6: 200-202 DOI: 10.5152/jarem.2016.896

Diğer

6. Cilt Dizini
J Acad Res Med 2016; 6: 0-0

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form