Cilt 6, Sayı 1

Nisan 2016
(1) Derleme, (7) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (1) Editöre Mektup, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Ömer Necati Develioğlu
J Acad Res Med 2016; 6: 0-0

Derleme

Özofagusun Selim Darlıkları
 • Ferda Nihat Köksoy
 • Doğan Gönüllü
J Acad Res Med 2016; 6: 1-14 DOI: 10.5152/jarem.2015.777

Özgün Araştırma

Radikal Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı ve Özellikleri
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Özkan Onuk
 • Aydın İsmet Hazar
 • Arif Özkan
 • Nusret Can Çilesiz
 • Burak Arslan
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2016; 6: 15-18 DOI: 10.5152/jarem.2016.802
Fetus Doğum Ağırlığının İkinci Trimesterde Anöploidi Taraması için Bakılan Biyokimyasal Marker Sonuçları ile İlişkisi
 • Yücel Özdemir
 • Bulat Aytek Şık
 • Bülent Tekin
 • Baki Erdem
 • Süleyman Salman
J Acad Res Med 2016; 6: 19-23 DOI: 10.5152/jarem.2015.807
Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Yeni Zellanda Tavşanlarında, L-Arginine'nin Hemodinamik, Biyokimyasal ve Histopatolojik Sonuçlara Etkisi
 • Mehmet Özülkü
 • Fatih Aygün
J Acad Res Med 2016; 6: 24-30 DOI: 10.5152/jarem.2015.819
Orta Dönemde Hangi Unikondiler Protez Daha İyi, Fiks mi Mobil mi?
 • Ahmet Murat Bülbül
 • Ersin Kuyucu
 • Adnan Kara
 • Fatih Küçükdurmaz
 • Mehmet Erdil
J Acad Res Med 2016; 6: 31-34 DOI: 10.5152/jarem.2015.863
Postmenopozal Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı ve Hormon Profili Üzerine Etkisi
 • Gözde Toprakçı Şahin
 • Süleyman Salman
 • Yavuz Tahsin Ayanoğlu
 • Didem Gül Sarıtaş
 • Güray Tuna
J Acad Res Med 2016; 6: 35-39 DOI: 10.5152/jarem.2016.910
İstanbul Bağcılar’da Tekrarlayan Bronşiolit Ataklarıyla Başvuran Süt Çocuklarında Predispozan Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Abdurrahman Polat
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Özlem Bostan Gayret
J Acad Res Med 2016; 6: 40-44 DOI: 10.5152/jarem.2016.915
Dorsal Yaklaşım ile Morton Nöroma Eksizyonunun Klinik Sonuçları
 • Engin Çetin
 • Sezgin Sarban
 • Mehmet Ümit Çetin
J Acad Res Med 2016; 6: 45-48 DOI: 10.5152/jarem.2016.922

Olgu Sunumu

Nonhidropik Fetal Atrial Flatterli Fetusda Sotalol ile Tedavi
 • Serkan Kumbasar
 • Süleyman Salman
 • Ayşe Ender Yumru
 • Pelin Dervişoğlu
 • Erman Sever
 • Engin Aydın
J Acad Res Med 2016; 6: 49-52 DOI: 10.5152/jarem.2015.723
Malnütrisyonla Başvuran Burkitt Lösemi
 • Reyhan Gümüştekin
 • Nafiye Urgancı
 • Zeynep Yıldız Yıldırmak
J Acad Res Med 2016; 6: 53-55 DOI: 10.5152/jarem.2015.751
Çocukta Sitomegalovirüs İlişkili Protein Kaybettiren Gastropati (Menetrier Hastalığı)
 • Nafiye Urgancı
 • Seda Geylani Güleç
 • Önder Kılıçaslan
 • Tülay Başak
J Acad Res Med 2016; 6: 56-58 DOI: 10.5152/jarem.2015.752
Korozif Madde İçimi Sonrası Özefagus Striktür Gelişimi Olgu Sunumu
 • Nebia Peker
 • Nafiye Urgancı
 • Hülya Kımıl
J Acad Res Med 2016; 6: 59-61 DOI: 10.5152/jarem.2015.767
Büyük Safen Ven Aplazisi
 • Elif Evrim Ekin Öner
 • Hülya Kurtul Yıldız
 • Berrin Erok
J Acad Res Med 2016; 6: 62-64 DOI: 10.5152/jarem.2015.782

Editöre Mektup

Görüntüleme Bulguları ile Çoklu Sistem Mesane Kanseri Metastaztazı
 • Sermin Tok
 • Naime Altınkaya
 • Gül Nihal Nursal
J Acad Res Med 2016; 6: 65-66 DOI: 10.5152/jarem.2015.893

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form