Cilt 4, Sayı 3

Aralık 2014
(1) Derleme, (7) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Laringofarengeal Reflü
 • Ömer Necati Develioğlu
 • Murat Topak
 • Mehmet Külekçi
J Acad Res Med 2014; 4: 85-87 DOI: 10.5152/jarem.2014.618

Özgün Araştırma

Eksternal Dakriosistorinostomi Ameliyatlarında Silikon Tüp Entubasyonu’nun Etkinliği
 • Fadime Nuhoğlu
 • Kübra Sarıcı
 • Fatma Esin Özdemir
J Acad Res Med 2014; 4: 88-92 DOI: 10.5152/jarem.2014.506
Kliniğimizde Ektopik Gebelik Tanısı Alan Hastaların İncelenmesi
 • Servet Gençdal
 • Murat Bozkurt
 • Hacer Paşaoğlu
 • Kahraman Ülker
 • Yetkin Karasu
 • Suat Dede
J Acad Res Med 2014; 4: 93-96 DOI: 10.5152/jarem.2014.571
Göz Kapağı Tümör Eksizyonu Sonrası Rekonstrüksiyon Tekniklerimiz: 147 Olgu ile Deneyimlerimiz
 • Fadime Nuhoğlu
 • Fatma Esin Özdemir
 • Dilek Abul
 • Kübra Sarıcı
J Acad Res Med 2014; 4: 97-101 DOI: 10.5152/jarem.2014.548
Metabolik Sendromlu Hastalarda Tiroid Hormonları Fonksiyon Bozuklukları
 • Hatice Yücel
 • Aslan Çelebi
 • Gökalp Kurthan Avlağı
 • Banu İlk Böyük
 • Müjgan Gürler
 • Hande Atalay
 • Bahar Yalçın
 • Murat Altay
 • Şerife Değirmencioğlu
 • Muhammet Ateş
 • İsmail Ekizoğlu
J Acad Res Med 2014; 4: 102-107 DOI: 10.5152/jarem.2014.445
Penil Protezin Çıkarılmasına Yol Açan Enfeksiyonlarda Çeşitli Komorbiditelerin Rolü
 • Binhan Kağan Aktaş
 • Süleyman Bulut
 • Güven Erbay
 • Mehmet Karabakan
 • Cevdet Serkan Gökkaya
 • Ali Memiş
J Acad Res Med 2014; 4: 108-110 DOI: 10.5152/jarem.2014.543
Sekonder Böbrek Tümörü Sıklığı, Böbreğe Metastatik Malignitede Cerrahi Tedavi: Klinik ve Patolojik Özellikler
 • Kadir Demir
 • Akif Türk
 • Ahmet Selimoğlu
 • Hasan Aslan
 • Osman Çelik
 • Alper Kafkaslı
J Acad Res Med 2014; 4: 111-114 DOI: 10.5152/jarem.2014.559
Hipertansif Metabolik Sendromlu Hastalarda Karotis İntima-Media Kalınlığı ve Proteinüri İlişkisi
 • Yavuz Ayar
 • Hande Atalay
 • Banu Böyük
 • Emel Işıktaş Sayılar
 • Ahmet Bilgehan Şahin
 • Muhammet Rıdvan Gömleksiz
 • Rıza Karaduman
 • Aslan Çelebi
J Acad Res Med 2014; 4: 115-120 DOI: 10.5152/jarem.2014.572

Olgu Sunumu

Malign İnfantil Osteopetrozis: Olgu Sunumu
 • Seda Geylani Güleç
 • Seda Ocak
 • Ümran Çetinçelik
 • Gülşen Köse
 • Yıldız Yıldırmak
J Acad Res Med 2014; 4: 121-124 DOI: 10.5152/jarem.2014.563
Abdominal Aort Anevrizmasında Endovasküler Stent Yerleştirilmesi Sonrası Akut Aortik Oklüzyon: Olgu Sunumu
 • Hakan Bingöl
 • Mehmet Özülkü
 • Murat Günday
J Acad Res Med 2014; 4: 125-127 DOI: 10.5152/jarem.2014.486
Popliteal Bölgedeki Ağrının Farklı Bir Sebebi: Atipik Yerleşimli Tibial Osteokondrom (Vaka Sunumu)
 • Baran Kömür
 • Barış Yılmaz
 • Serhat Mutlu
 • Harun Mutlu
 • Evren Atay
 • Ahmet Aydın Kömür
 • Nurettin Heybeli
J Acad Res Med 2014; 4: 128-131 DOI: 10.5152/jarem.2014.467
Genç Kadında Dev Mesane Taşı
 • Özkan Onuk
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Aydın İsmet Hazar
 • Tuncay Taş
 • Arif Özkan
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2014; 4: 132-134 DOI: 10.5152/jarem.2014.590

Diğer

4. Cilt Dizini
J Acad Res Med 2014; 4: 0-0
4. Cilt Dizini
J Acad Res Med 2014; 4: 0-0
4. Cilt Dizini
J Acad Res Med 2014; 4: 0-0

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form