Cilt 4, Sayı 2

Ağustos 2014
(2) Derleme, (8) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Karotis Endarterektomi Cerrahisinde Genel Anestezi Yönetimi
 • Kerem Erkalp
 • Funda Gümüş
 • Ayşin Alagöl
J Acad Res Med 2014; 4: 41-44 DOI: 10.5152/jarem.2014.270
Kardiyak Yaralanmalar
 • Berk Özkaynak
 • Funda Gümüş
 • Adil Polat
 • Nihan Kayalar
 • Vedat Erentuğ
J Acad Res Med 2014; 4: 45-48 DOI: 10.5152/jarem.2012.01

Özgün Araştırma

Türkiye'nin Dünya Bilimindeki Yeri (II) (2008-2012)
 • Ferda Nihat Köksoy
 • Doğan Gönüllü
 • Mehmet Lari Gedik
 • Okan Demiray
 • Muzaffer Er
J Acad Res Med 2014; 4: 49-81 DOI: 10.5152/jarem.2014.468
Hashimoto Tiroiditli Hastalarda Viral Hepatit İnsidansı
 • Nilhan Nurlu Ayan
 • Zeynep Savaş
 • Nesrin Gareayaghi
 • Nilgün Bireroğlu
 • Neval Aksoy
 • N. Özden Serin
J Acad Res Med 2014; 4: 52-54 DOI: 10.5152/jarem.2014.557
Kliniğimizde Laparoskopik Yöntemle Tedavi Edilen Dermoid Kist Olgularının Analizi
 • Süleyman Salman
 • Ayşe Ender Yumru
 • Onur Duman
 • Abdulhamit Bozyiğit
 • Fatma Ketenci Gencer
 • Elif Sümer Durkadın
 • Baki Erdem
 • Murat Bozkurt
J Acad Res Med 2014; 4: 55-57 DOI: 10.5152/jarem.2014.524
Lateral Epikondilit Tedavisi: Ekstra Korporeal Şok Dalga Terapisine Karşı Steroid Enjeksiyonu
 • Harun Mutlu
 • Serhat Mutlu
 • Gökhan Özkazanlı
 • Fırat Fidan
 • Mehmet Kılıç
J Acad Res Med 2014; 4: 58-61 DOI: 10.5152/jarem.2014.540
 • Cihan İnan
 • Neşe Yücel
 • Banu İşbilen
 • Kemal Ferruh İşman
 • Ergun Bilgiç
 • Atınç Özer
J Acad Res Med 2014; 4: 62-68 DOI: 10.5152/jarem.2014.527
Total Tiroidektomi Yapılan Hastalarda, A. Thyroidea İnferior’un Trunkal Bağlanıp Bağlanmamasının ve N. Laryngeus İnferior’un Diseke Edilip Edilmemesinin Postoperatif Erken Dönem Kan Kalsiyumuna Etkisi
 • Yunus Topal
 • Mehmet Lari Gedik
 • İbrahim Karagöz
 • Doğan Gönüllü
 • Soykan Arıkan
 • Vahit Tunalı
 • Ferda Nihat Köksoy
J Acad Res Med 2014; 4: 69-73 DOI: 10.5152/jarem.2014.499
Obezitede Tiroid Fonksiyonları
 • Çiğdem Alkaç
 • Feray Akbaş
 • Burak Alkaç
 • Hanife Usta Atmaca
J Acad Res Med 2014; 4: 74-76 DOI: 10.5152/jarem.2014.466
Poliorşidizm
 • Oğuzhan Parlakkılıç
 • İnanç Yılmaz
 • Fatih Osman Kurtuluş
J Acad Res Med 2014; 4: 77-78 DOI: 10.5152/jarem.2014.529

Olgu Sunumu

İyatrojenik Bir İntravezikal Yabancı Cisim, Foley Sonda Parçası: Olgu Sunumu
 • Aliseydi Bozkurt
 • Mehmet Karabakan
 • Muzaffer Oğuz Keleş
 • Savaş Gündoğan
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2014; 4: 79-81 DOI: 10.5152/jarem.2014.475
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Kateter İlişkili Candida parapsilosis Sepsisi: Olgu Sunumu
 • Nevriye Gönüllü
 • Fatma Köksal Çakırlar
 • Zafer Habip
 • Yalım Dikmen
 • Seval Ürkmez
 • Nuri Kiraz
J Acad Res Med 2014; 4: 82-84 DOI: 10.5152/jarem.2014.507

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form