Cilt 3, Sayı 1

Nisan 2013
(2) Derleme, (6) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Otolarengolojide Biofilmler
 • Ömer N. Develioğlu
 • Mehmet Külekçi
J Acad Res Med 2013; 3: 1-4 DOI: 10.5152/jarem.2013.02
Kemik Metastazlı Ürolojik Olgularda Zoledronik Asit Tedavisi
 • Muammer Aydın
 • Zafer Tandoğdu
 • Arif Özkan
J Acad Res Med 2013; 3: 5-7 DOI: 10.5152/jarem.2013.06

Özgün Araştırma

Laparoskopik Ürolojik Cerrahide Sütür Gerektiren Operasyonlar Ne Zaman Yapılmalı? Dört Farklı Operasyonun İlk Dört Yıllık Analizi
 • Göksel Bayar
 • Orhan Tanrıverdi
 • Mehmet Taşkıran
 • Umut Sarıoğulları
 • Hüseyin Acinikli
 • Kaya Horasanlı
 • Cengiz Miroğlu
J Acad Res Med 2013; 3: 8-13 DOI: 10.5152/jarem.2013.07
Kolorektal Kanserde Lenf Nodu Oranı ve Standart Faktörlerin Sağkalım ile İlişkisi
 • Ahmet Serkan İlgün
 • Nilüfer Yıldırım
 • Mustafa Şit
 • Osman Zeki Öner
 • Mehmet Lari Gedik
 • Doğan Gönüllü
 • Ferda Nihat Köksoy
J Acad Res Med 2013; 3: 14-18 DOI: 10.5152/jarem.2013.08
Standart ve Tüpsüz Perkütan Nefrolitotomi Yapılan Hastaların Böbreklerinde Rezistif İndekslerinin Karşılaştırılması
 • Yiğit Akın
 • Işıl Başara
 • Hakan Gülmez
 • Selçuk Yücel
 • Aliseydi Bozkurt
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2013; 3: 19-23 DOI: 10.5152/jarem.2013.09
İletim Tipi Patolojilerde Hava Yolu Vestibüler Uyarılmış Myojenik Potansiyellerin Ayırıcı Tanıdaki Rolü
 • Özlem Konukseven
 • Togay Müderris
 • Banu Müjdeci
 • Çağıl Gökdoğan
 • Songül Aksoy
J Acad Res Med 2013; 3: 24-27 DOI: 10.5152/jarem.2013.01
Septal Perforasyon Onarımında Klinik Tecrübemiz
 • Şaban Çelebi
 • Erdem Çağlar
 • Abdulhalim İş
 • Ömer Necati Develioğlu
 • Murat Topak
 • Mehmet Külekçi
J Acad Res Med 2013; 3: 28-30 DOI: 10.5152/jarem.2013.04
Renal Kolikli Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi ile Ultrasonagrafi Bulgularının Karşılaştırılması
 • Basri Çakıroğlu
 • S. Erkan Eyüpoğlu
 • A. İsmet Hazar
 • M.B. Can Balcı
 • Orhun Sinanoğlu
 • Süleyman Hilmi Aksoy
J Acad Res Med 2013; 3: 31-35 DOI: 10.5152/jarem.2013.10

Olgu Sunumu

Nadir Görülen Bir Parotis Kitlesi: Meme Karsinomu Metastazı
 • Çiğdem Tepe Karaca
 • Çiğdem Kalaycık Ertugay
 • Şaban Çelebi
 • Ömer N. Develioğlu
J Acad Res Med 2013; 3: 36-37 DOI: 10.5152/jarem.2013.05
Ciddi Aort ve Koroner Kalsifikasyon Olan Hastada Aortokoroner Bypass: Radyoterapi Hastalığı Uyarır mı?
 • Hakan Bingöl
J Acad Res Med 2013; 3: 38-40 DOI: 10.5152/jarem.2013.11
Lomber Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Gelişen İzole Nörojenik Mesane
 • Aydın Canpolat
 • Türker Karancı
 • Ali Osman Akdemir
 • Hakan Duman
 • Aytaç Akbaş
 • Binali Özkuşçu
 • Ali Kaan Kılınç
J Acad Res Med 2013; 3: 41-43 DOI: 10.5152/jarem.2013.12
Intertrokanterik Femur Kırığının İntramedüller Çivi ile Fiksasyonunda Kompresyon Vidasının Pelvi içine Migrasyonu
 • Serkan Akçay
 • İsmail Safa Satoğlu
 • Haluk Çabuk
 • Kaya Turan
J Acad Res Med 2013; 3: 44-46 DOI: 10.5152/jarem.2013.13

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form