Cilt 2, Sayı 3

Aralık 2012
(2) Derleme, (5) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Disfonksiyon: Yaklaşım ve Penil Rehabilitasyonda Tedavi Modaliteleri
 • Memduh Aydın
 • Arif Özkan
J Acad Res Med 2012; 2: 89-95 DOI: 10.5152/jarem.2012.22
Prostatektomi Sonrası Üriner İnkontinans
 • Aliseydi Bozkurt
 • Yiğit Akın
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 96-100 DOI: 10.5152/jarem.2012.23

Özgün Araştırma

Toplum Kaynaklı Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olarak Saptanan Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
 • Ramazan Gözüküçük
 • Basri Çakıroğlu
 • Yunus Nas
J Acad Res Med 2012; 2: 101-103 DOI: 10.5152/jarem.2012.24
Jinekolojik Laparoskopide Veres Sonrası Kapalı Trokar ile Açık Giriş Tekniğinin Etkinlik Komplikasyon ve Postoperatif Ağrı Açısından Karşılaştırılması: Prospektif Çalışma
 • Murat Bozkurt
J Acad Res Med 2012; 2: 104-108 DOI: 10.5152/jarem.2012.25
Benign Prostat Büyümesi Olan Hastalarda İnfravezikal Obstrüksiyon En İyi Göstergesi Nedir?
 • Basri Çakıroğlu
 • Orhun Sinanoğlu
 • A. İsmet Hazar
 • M. B. Can Balcı
 • Barış Nuhoğlu
 • S. Hilmi Aksoy
J Acad Res Med 2012; 2: 109-112 DOI: 10.5152/jarem.2012.26
Daha Önce Açık Nefrolitotomi Yapılan Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Yapılması Güvenli midir?
 • Mehmet Taşkıran
 • Orhan Tanrıverdi
 • Umut Sarıoğulları
 • Göksel Bayar
 • Hüseyin Acınıklı
 • Kaya Horasanlı
 • Muammer Kendirci
 • Cengiz Miroğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 113-116 DOI: 10.5152/jarem.2012.27
Alt Göz Kapağı Defektlerinin Onarımında Tenzel Semisirküler Flep Tekniği
 • Fatma Esin Özdemir
 • Fadime Nuhoğlu
 • Ayşe Tekin Buyrukçu
 • Kadir Eltutar
J Acad Res Med 2012; 2: 117-119 DOI: 10.5152/jarem.2012.28

Olgu Sunumu

Aynı Taraf Proksimal, Cisim ve Distal Femur Kırığı ve Tespiti
 • Serkan Akçay
 • İsmail Safa Satoğlu
 • Ahmet Kurtulmuş
 • Cemal Kazımoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 120-123 DOI: 10.5152/jarem.2012.29
Düşük Kalp Debisi Sendromuna Sekonder Akut Abdominal Aort Trombozu
 • Nihan Kayalar
 • Berk Özkaynak
 • Funda Gümüş
 • Bülent Mert
 • Hüseyin Kuplay
 • Adil Polat
 • Fatma Tuğba İlal Mert
 • Vedat Erentuğ
J Acad Res Med 2012; 2: 124-126 DOI: 10.5152/jarem.2012.30
İbuprofen Kullanımına Bağlı Süt Çocuğunda Görülen Eritrodermi Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Öner Özdemir
 • Zeynep Uzan-Tatlı
 • Asuman Kıral
 • Behzat Özkan
J Acad Res Med 2012; 2: 127-130 DOI: 10.5152/jarem.2012.31

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form